A közművelődésben dolgozók korábbi kitüntetési lehetőségei közül mára csak a Bánffy Miklós-díj három főnyi kerete maradt az egykori 32 fő helyett – azt is megosztva a művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységet folytató szakemberekkel.

A közművelődésben dolgozók munkáját eddig többféle kitüntetéssel ismerhették el: közművelődési szakembereknek volt adható a Bessenyei György-díj és a Wlassics Gyula-díj, a gazdasági-műszaki szakembereknek pedig a Bánffy Miklós-díj.

A Wlassics-díjat 2012-ben adták át utoljára, majd az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet most a Bessenyei-díjat is megszüntette. Így csak a Bánffy Miklós-díj maradt meg az alábbiak szerint:

„25. Bánffy Miklós-díj
25.1. A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át – legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható, továbbá azoknak a közművelődési intézményekben, más szervezetekben dolgozó közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerű művelődést és a művészeti ízlés fejlesztését.
25.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
25.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
25.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság három tagból áll, a tagokat a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja és azon „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.
25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.”