A törvényi rendelkezések és a Magyar Népművelők Egyesületének alapszabálya értelmében az MNE elnöksége az alábbiakban teszi közzé a 2017. évre szóló szóló szakmai  és pénzügyi munkaterv javaslatát.

Munkaterv
a Magyar Népművelők Egyesülete 2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéhez

(A dokumentum letölthető ITT pdf-ben)

1. Szervezeti élet
Célok:
a)
Az Egyesület szervezetének hatékony működtetése. A tevékenységek jó koordinációja.
b)
A tagok tájékoztatásának hatékonyabbá tétele. A szervezeti elismerések további fenntartása.
c)
Az Egyesület működésének jogi környezetének rendezése.
Tevékenységek:
a)
Az egyesület vezető szerveinek (elnökség, választmány, felügyelő bizottság) hatékony együttműködése:
– Havi rendszeres elnökségi ülések.
– Az elnökségi ülések között időszakban folytatott elektronikus kommunikáció.
b) Az egyesületi kommunikáció továbbfejlesztése:
A honlap folyamatos működtetése, továbbfejlesztése.
A Facebook profil működtetése, fejlesztése.
Egyesületi elektronikus hírlevél indítása és működtetése.
c)
Az Egyesületi elismerések rendszerének működtetése, fejlesztése:
Az Egyesület által alapított kitüntetések odaítélése.
Más szakmai szervezettel közös országos közművelődési díj alapítása.
d)
Az alapszabály módosítása és átvezetése a Törvényszéken.

2. Szakmai érdekképviseleti tevékenység
Célok:
a)
A közművelődési szakmai hatékony szakmai érdekképviselete a döntéshozók felé.
b) A közművelődési szakmai szervezetek hatékonyabb együttműködése szakmapolitikai és szakmai kérdésekben.
c) A közgyűjteményi szakmai szervezettek való együttműködés kereteinek kialakítása.
d) Hozzájárulás a közművelődési szakigazgatási tevékenység színvonalának emeléshez.
Tevékenységek:
a)
Állásfoglalások, szakmai anyagok közzététele a felmerülő szakmapolitikai kérdésekben.
– A kulturális törvény módosításából eredő ágazati jogalkotással kapcsolatos véleménynyilvánítás.
– Az esetlegesen felmerülő, nem a kulturális törvény hatókörébe tartozó, de a szakmát érintő jogalkotással kapcsolatos szakmai vélemények közzététele.
– Részvétel az esetleges szakmai egyeztető fórumok tevékenységében.
b) Együttműködés a közművelődési szakmai szervezetekkel.
– Együttműködési megállapodás kötése a Kulturális Központok Országos Szövetségével.
– Együttműködési megállapodás kötése az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel.
– Egyeztetés a Népművészeti Egyesületek Szövetségével a leendő együttműködési megállapodás kereteiről.
– Egyeztetés a Területi Művelődési Intézmények Egyesületével a leendő együttműködési megállapodás kereteiről.
c) Az együttműködés kereteinek kialakítása a közgyűjteményi szakma országos szervezeteivel. Kapcsolatfelvétel és egyeztetés
– a Magyar Könyvtárosok Egyesületével,
– az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel,
– a Pulszky Társasággal
– és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével.
d) Az együttműködés kereteinek kialakítása a az erre nyitott önkormányzati szövetségekkel.
e) Az Egyesület által végzett szakértői tevékenység szakmai színvonalának emelése
– A szakértői tevékenység szakmai elvárásának és standardjainak kialakítása
– A szakértők képzése a tevékenység folytatáshoz. (A KKOSZ-el közös tevékenység)

3. Szakmai rendezvények
Célok:

a)
Az MNE rendezvényei a tagok szakmai fejlődését szolgálják.
b) A közművelődési szakma országos ismertségének és elismertségének növelése.
c) A MNE rendezvényei a határon túli magyar kultúraközvetítőkkel való kapcsolat építését szolgálja.
d) Az MNE rendezvényei a szakmai kapcsolatrendszer ápolást és fejlesztését szolgálja.
e) Az MNE rendezvényei a nem formális kapcsolatrendszer fejlődését szolgálják.
Tervezett rendezvények:
Évnyitó tájékoztató konferencia – Budapest (2017. február 15.) (KKOSZ-el közös rendezvény)
Kultúrházak Éjjel-Nappal – országos (2017. február 10-12.)
Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek VII. Konferenciája – Kecskemét (2017. március 21-22.)
Népművelők XXXIV. Vándorgyűlése – Szeged (2017. május 16-18.)
Nyugalmazott Népművelők Országos Találkozója – Martfű (2017. szeptember 20-21.)
Népművelő Polgármesterek III. Országos Találkozója – Veresegyháza (2017. október 19-20.)
Őszi szakmai konferencia és továbbképzés – (2017. november 23-24.) (KKOSZ-el közös rendezvény)

4. Gazdálkodási terv (E Ft-ban)

BEVÉTELEK
Tagdíj bevételek 200
Pályázatok 12600
Bank kamat
Támogatások
Összesen 12800
Összesen
KIADÁSOK
2. Anyagköltségek
Irodaszer 10
Számítástechnikai anyag 20
Könyv, folyóirat
Egyéb anyag 30
Összesen 60
3. Igénybe vett szolgáltatás
Szállítás 280
Utazási költségtérítés 150
Számviteli tevékenység
Jogi tevékenység
Tagdíj
Posta 70
Egyéb szolgáltatás 2000
PR, reklám, kommunikáció 8000
Csoportos étkezés 420
Összesen 10920
4. Egyéb szolgáltatások költségei
Hatósági díjak
Bank költség 200
Egyéb szolgáltatások költségei
Összesen 200
5. Bérköltség
Munkabér
Tiszteletdíj
Végkielégítés és felmentés
Megbízási díj 500
Összesen 500
6. Személyi jellegű kifizetések
Kiküldetés 900
Reprezentáció 100
Egyéb
Összesen 1000
7. Bérjárulékok
Nyugdíj és egészségbiztosítás 120
Természetbeni adója  
Összesen 120
MINDÖSSZESEN 12800

Budapest, 2017. május 2.

Bordás István
elnök