Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlését összehívom.

Helye: KMO Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (Budapest, XIX. kerület Teleki u. 50.)

Ideje: 2017. október 10. 10 óra

Napirend:

  1. Az Egyesület Alapszabályának módosítása
  2. Egyebek

Tájékoztatlak titeket, hogy határozatképtelenség esetén az ugyanabban a napirendben, újólag 2017. október 10-én 10.30 percre összehívott közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Bordás István
elnök

 

A meghívó letölthető ITT pdf-ben.

Az Alapszabály módosításának javaslata letölthető ITT pdf-ben.