A Magyar Népművelők Egyesülete a Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi kommunikációs kampánya keretei között pályázatot hirdet rendezvények megvalósítására.

A felhívás ITT, a pályázati űrlap ITT tölthető le.
(Amennyiben gondja van a letöltéssel, kérje e-mailben az elküldését!)

A pályázat célja:
Olyan rendezvények megvalósítása, amely a kommunikációs kampány során az idei fő tematikához igazodva (“Helyben van a sokszínűség”) bemutatja a magyar közművelődési intézményrendszer sokszínűségét, innovatív jellegét, valamint azt, hogy a közművelődési intézmények által megvalósított programok mindenki számára elérhetőek. A programokat 2018. február 2-4. között kell megvalósítani!

A pályázók köre:
Minden olyan közművelődési intézmény és/vagy feladatellátó (intézmény, közösségi színtér, kézműves alkotóház, közösségi ház, faluház vagy fenntartója) pályázhat, amely az elmúlt két évben bizonyíthatóan részt vett a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban és programot regisztrált a www.kulturhazak.hu oldalon.

A pályázati kategóriák és a pályázható összeg:
A kiíró a Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi kommunikációs kampány sajátosságainak és a reklámértékek felhasználhatóságának figyelembevételével az alábbi pályázói köröket jelöli meg:
1. Budapesti kerületekben vagy Pest megyében működő intézmény
– pályázható maximális összeg 1.000.000 Ft.
A programot 2018. február 2-án 13.00 órától kell megvalósítani!
2. Bármely Pest megyén kívüli magyarországi városban működő feladatellátó
– pályázható összeg 750.000 Ft.
A programot 2018. február 3-án kell megvalósítani!
3. Bármely község
– pályázható összeg 500.000 Ft.
A programot 2018. február 4-én kell megvalósítani!
A pályázat kiírója nem közvetlen pénzbeli támogatás nyújt, hanem a megítélt összeg erejéig a költségvetés támogatási részében felsorolt tételekre vonatkozóan számlát fogad be.

A pályázattal kapcsolatos szakmai elvárások, értékelési szempontok:
1.
Szakmai elvárások:
A pályázóknak a programmal illeszkednie kell a kommunikációs kampány szlogenjéhez („Helyben van a sokszínűség”)! A megvalósított események legyenek újszerűek és minél szélesebb közönségréteget legyenek képesek bevonni! A programelemek az adott napon minél szélesebb idősávot öleljenek fel! A rendezvény előzetes kommunikációjába minél nagyobb számú helyi és regionális sajtót vonjanak be a szervezők a lehető legtöbb médiaeszköz felhasználásával!
2. Elvárások a költségvetéssel szemben:
A költség megnevezése mellett a pályázó mutassa be a tervezett kiadásokat minél részletesebben, a számítással együtt! Támogatás csak az űrlapban megnevezett költségnemekre kérhető. Saját erő bevonása nem kötelező, ugyanakkor a megvalósítás teljes költségvetésébe az beszámítható. Itt figyelembe vehető a pályázhatón kívüli más költségnem is. A bírálók külön értékelik az önrész vállalását.
3. Külön elvárások:
Az 1. kategóriában induló pályázók esetében a tervezett eseménysor leghamarabb 13 órakor kezdődjön, és be kell fogadnia a XV. Kultúrházak éjjel-nappal hivatalos megnyitóját is!
Az 1. és a 2. pályázati kategóriában az eseménysornak egy késő esti-éjszakai programelemet is tartalmaznia kell!
A 3. pályázati kategóriában az éjszakai program tervezése nem kötelező.

A pályázat benyújtása:
A pályázat csak az erre a célra kiadott űrlapon nyújtható be.
A benyújtás elektronikusan történik a kitöltött és aláírt űrlap pdf formában történő elküldésével, a pályázati űrlapot szükséges csatolni word formában is. Ez utóbbit természetesen nem kell aláírni, viszont az aláírt űrlappal megegyező tartalmúnak kell lennie! Amennyiben az aláírt és a szerkeszthető pdf tartalma eltér egymástól, úgy a kiíró kizárhatja a pályázatot.
A dokumentumot a palyazat@mane.hu e‑mail címre kell elküldeni!
A beérkezett pályázatról visszaigazolást küldünk.
A késve beérkezett pályázatokat nem tudjuk értékelni.
Szintén nem értékeljük azokat a pályázatokat, amelyeknek benyújtója nem szerepel a 2016. és a 2017. évi Kultúrházak éjjel-nappal akció regisztrációs adatbázisában.

Benyújtás határidő: 2017. december 8. 16. óra.

A pályázat odaítéléséről a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége dönt.
Mindhárom kategóriában egy-egy támogatást ítélünk oda.

További információ Bordás István elnöktől kérhető
(06-20-626-5102, elnok@mane.hu).

 

2017. november 20.                                 Az MNE elnöksége