Tisztelt Tagtársak!

 Egyesületünk alapszabályának 11.§ 1(d) pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar Népművelők Egyesülete évi rendes közgyűlését összehívom.

 Helye: KMO Művelődési Ház
(1191 Budapest, Teleki út 50.)

Ideje: 2018. május 17., 11 óra.

Napirend:

  1. Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről
  2. Előterjesztés az Egyesület 2018. évi tevékenységnek tervéről
  3. Egyebek

Tájékoztatom a tagtársakat, hogy az érvényes alapszabály 11.§ g(2) pontjának értemében határozatképtelenség esetén az ugyan abban a napirendben, újólag 2018. május 17-én 11 órára összehívott közgyűlés, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2018. április 30.

Bordás István
elnök

 

A napirendekhez tartozó dokumentumok:
Beszámoló a 2017. évi tvekenységről ITT.
Munkaterv a 2018. évi tevékenységhez ITT.