Több hónapos előkészítés után, a közművelődési és közgyűjteményi szakmai szervezetek kezdeményezésére találkozóra került sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságán. A közművelődési és közgyűjteményi szakmákat képviselő nyolc szervezet és Fekete Péter kulturális államtitkár úr részvételével lefolytatott két órás tárgyaláson a kulturális területek szakmai fejlesztési stratégiája volt a fő téma. Ezen belül a résztvevők kiemelten foglalkoztak a szakmaterület bérrendezésével.

A jelenlévő egyesületek képviselői hangsúlyozták, hogy a közgyűjteményi és közművelődési szakmák eredményeinek fenntartása és hosszú távú fejlesztése nem képzelhető el a szakmai területen dolgozók átfogó bérrendezése nélkül. Ennek hiányában a már elért eredmények megőrzése és új fejlesztések megvalósítása sem lehetséges.

Az államtitkár úr részéről elhangzott, hogy bérrendezést egy olyan stratégiai terv keretei közzé kell helyezni, amely illeszkedik a kormány terveihez, és amely tengelyében a nemzeti kultúra és identitás fejlesztése áll. Ehhez a meglévő kulturális intézményhálózat eddigi eredményei, teljesítményei megfelelő alapot teremtenek. Fekete Péter kérte a szakmai szervezetek jelenlévő képviselőit, segítsék az államtitkárságot abban, hogy egy egységes elveken alapuló életpályamodell jöjjön létre a kulturális területen dolgozó szakemberek számára, mert az elengedhetetlen feltétele a bérrendezésnek. Szintén a szakmai szervezetek segítségét kérte egy átfogó közművelődési és közgyűjteményi stratégia alapvetéseinek kidolgozásában. Ennek meghatározó pillére lehet egy egységes közművelődési-közgyűjteményi életpályamodell.

A szakmai szerveztek képviselői egyetértettek az életpályamodell bevezetésének szükségességével. Egyhangúlag kijelentették, hogy annak kidolgozásában teljes szakmai hátterükkel részt kívánnak venni. Felvetették, hogy a tervek szerint akár 2020-tól bevezetendő életpályamodell elindulásáig, a jelenlegi kulturális bérpótlék egyszeri, soron kívüli emelésével az állam támogassa a közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozókat. Ez a 2019-ben adandó juttatás segítene kezelni a területen jelentkező legakutabb munkaerő-problémákat, bérfeszültséget és gesztus értékkel is bírna.

Fekete Péter kijelentette, hogy egy elkészült stratégiai terv és életpályamodell birtokában, az év második felében lát esélyt egy ilyen irányú előterjesztés benyújtására. A tárgyaló felek megegyeztek a közgyűjteményi-közművelődési stratégia fő alapelveinek és az egységes életpályamodell kidolgozásának határidejében, a szakmai szervezetek egyeztetett előkészítő anyagait és javaslatait április 8-ig juttatják el az államtitkárságra.

Az Együttműködési Fórum tagjai:

Informatikai és Könyvtári Szövetség Kulturális Központok Országos Szövetsége
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Magyar Levéltárosok Egyesülete
Magyar Népművelők Egyesülete Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
Országos Közgyűjtemények Szövetsége Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület