A mai elnökségi ülésen elsősorban a vándorgyűlés részleteiről egyeztettünk. A Házigazdákat, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központot Flaisz Gergő, Bednárikné Rácz Enikő és Dala Hajnalka képviselte.

Egyeztettünk az előadók szerepéről, feladatáról, hogy ki miért lesz felelős a háromnapos rendezvény ideje alatt.

Egyeztettünk a résztvevők számáról, elhelyezésükről és arról, hogy a kommunikációnkban most már főleg arra fogunk koncentrálni, hogy mindenki időben tudjon a program részleteiről, hogy vonattal, busszal, autóval, hogy találnak oda kollégáink a helyszínekre.

Az elnökség döntött, hogy a kitűntető címeket mely személyek, szervezetek és település kapja majd.

A felterjesztések részletes megismerése után az ország különböző területeiről érkezve tettük hozzá gyakorlati tapasztalatainkat és egy rövid vita után döntöttünk. A Vándorgyűlésen a MNE Egyesületi Plakettjét és az Önkormányzatok a Közművelődésért díjat fogjuk majd átadni.

Az egyesület döntött arról is, hogy kit terjeszt fel  Bánffy Miklós-díjra, mely a kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át, kiemelkedő munkát végző minisztériumi, intézményi és egyéb (gazdasági, üzemeltetői stb.) dolgozók részére adományozható állami kitüntetés, és kit javasololunk Bessenyei György-díjra, mely azoknak a közművelődési intézményekben, más szervezetekben dolgozó közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig kiemelkedő közművelődési tevékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.

Kicsit hosszabban vitáztunk arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap jelenlegi kiírásaira milyen programmal pályázzunk, hiszen ez már szorosan összefügg az új elnökség által kidolgozandó stratégiai elképzelésekkel.

Ezután maradt még egy kis időnk, hogy megtervezzük a következő időszak terveit. Nagy feladata előtt állunk, hiszen a Vándorgyűlés után biztosan kell komolyabban foglalkoznunk a céljainkkal, meg kell ismernünk az egyesületről, a szakmánkról alkotott véleményeket, ehhez kell majd alakítani a terveinket. Már zajlik a tagság létszámának áttekintése, kollégáink folyamatosan aktualizálják a listát, hogy kik is valójában a Magyar Népművelők Egyesületének a tagjai. Milyen olyan terep van, ahol ismeretlen a mi munkánk, a mi erőforrásaink és hol tudunk hasznosak lenni. Ez a diskurzus azonban nem zárult le, csak most kezdődött el igazán és a Vándorgyűlésen folytatjuk.

(az egyesület facebook híre)