Az MNE elnöksége, a vírushelyzetre való tekintettel, videókonferencia formájában tartotta meg soronkövetkező ülését május 19-én.

A jegyzőkönyv letölthető ITT pdf formában.

———————————————————-

Jegyzőkönyv a Magyar Népművelők Egyesület 2020. május 19-i, videokonferencia formájában tartott elnökségi üléséről

Jelen vannak: Bordás István elnök, Kovács Balázs, Orbán Hédi, Gábor Ilona, Gábor Klára elnökségi tagok. Valamint: Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin felügyelőbizottsági tagok. Kovács Lászlóné pénzügyi vezető.

 1. A 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében a jogi szervezetek gazdálkodása törvényességének fenntartása érdekében a szervezetek 2019. évi tevékenységi beszámolóját a korona vírus járvány miatt a szervezetek vezető testülete is elfogadhatja. Ennek értelmében az MNE elnöksége megtárgyalta a szervezet 2019. évi beszámolóját.

Bordás István elnök röviden szóban kiegészítette a beszámoló szakmai részét.

A felügyelőbizottság elnöke, Lángné Nagy Mária, a dokumentumok vizsgálat alapján javasolja, hogy az elnökség fogadja el a beszámolót.

Az MNE elnöksége, 5 igen szavazattal elfogadta a 2019. évi beszámolókat. Felhatalmazza Kovács Lászlóné gazdasági vezetőt a beszámoló benyújtására.

 1. A 2020 évi programok lehetőségének áttekintése

Az elnökség megvitatva a vírusjárvány következtében kialakult helyzetet, a következő határotokat hozza az egyesület őszi programjai tekintetében.

 1. a) A májusban elmaradt vándorgyűlést a hagyományos formában nem rendezzük meg. E helyett két, egy napos eseményre kerülne sor az ősz folyamán. Szeptemberben egy Budapesten megrendezendő szakmai összejövetel. A találkozó egyúttal az egyesület közgyűlése is lesz.

A találkozó szakmai tartalma esősorban a szakmát közvetlenül érintő változások lesz.

A második rendezvényt novemberre tervezzük, a vándorgyűlés eredeti helyén, Cegléden. A téma pedig a vándorgyűlésre maghatározott témákkal azonos, csak szűkített formában.

 1. b) A szeptemberre tervezett Nyugalmazott(klasszikus) Népművelők Találkozóját az éven nem tartjuk meg. Vagy elhalasztjuk 2021 januárra, vagy pedig a 2020. évi rendezvény kiarad.
 2. c) A vándorgyűlésen átadandó egyesületi kitüntetéseket ezéven is kiadjuk, a novemberi nagyrendezvény kereti között.
 3.  A kjt – mt. munkacsoport felállítása és működtetése.

A várható jogszabályi változások (a közművelődési dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása munka törvénykönyv szerinti foglalkoztatásra) sok feladatot ró közművelődési intézményekre. E folyamat segítésére az MNE, a KKOSZ-el együttműködésben, munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport vezetésével az elnökség Kovács Balászt bízza meg. A munkacsoport tagjai, a két szervezet javaslatai alapján:

 • Bak Lajos, a Hírös Agóra igazgatója
 • Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki A Művelődés Háza igazgatója
 • Kovács Viktória, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal szakreferense
 • Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
 • Zsikó Zoltán, szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ
 • Halmai Róbert, szakértő.

A munkacsoport tevékenységét egy munkajogász és egy internetes fórum oldal is támogatja majd.

A feladat megvalósítására az elnökségég 2020. december 31-ig, 500.000 Ft forrást erejéig, keretet biztosít. Ugyanennyivel járul hozzá a KKOSZ is.

 1. A mene.hu és a kulturhazak.hu új tárhelyre költöztetése.

Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesület kezelésben lévő, mane.hu és a kulturhazak.hu domainak alatt található szolgálatatásokat egy új, önálló tárhelyre költöztették. Ennek oka az előző tárhely telítettsége volt.

 1. Juttatás a tisztségviselőknek

Juhász Zsófia elnökségi tag javaslatát, miszerint az elnök havi 150.000 Ft havi juttatásban részesüljön a munkájáért, az elnökség megtárgyalta. E tekintetben a következő határozat született: az egyesületben munkát végző tisztségviselők díjazásától az elnökség nem zárkózik el. Ennek körét és mértékét egy szeptemberi elnökségi ülés keretei között határozza meg. Ismerve az év végéig rendelkezésre álló források mértékét.

 1. Egyebek.

Gábor Klára javaslatára a legközelebbi közgyűlésre egy olyan tartalmú alapszabályt módisítást kell előkészíteni, ami megszünteti a választmányt, mint közbenső vezető testülete. Ennek oka, hogy a szervezeti egység funkciótlanná vált.

Kovács Lászlóné javaslatára a tagnyilvántartás egységesítésére egy internetes nyilvántartás kidolgozását határozta el az elnökség. A nyilvántartás természetesen meg kell felejen az egyesület adatkezelési szabályzatának az idevonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

 1. május 19-én