A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében a jogi szervezetek gazdálkodása törvényességének fenntartása érdekében a szervezetek 2019. évi tevékenységi beszámolóját a korona vírus járvány miatt a szervezetek vezető testülete is elfogadhatja. A Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2020. május 19-ig elnökségi ülésén a megtárgyalta és elfogadta az MNE 2019. évi beszámolóját.

A beszámoló letölthető ITT pdf formátumban.

Beszámoló a Magyar Népművelők Egyesülete 2019. évi tevékenységéről

Szakmai tevékenység

 1. Szervezeti élet
 2. a) Szervezeti események

Az egyesület belső szervezeti tevékenysége 2019-ben a megújulás jegyében folyt. Tisztújító közgyűlésre került sor. Új szervezeti célokat határoztunk meg. Elindítottuk a kommunikációnk újragondolását is. Az elnökség kéthavi rendszerességgel tartotta ülését, melyek tartalmáról az egyesületi honlapon keresztül tájékoztatta a tagságot. Választmányi ülésre ugyanakkor nem került sor.

Az egyesület legmagasabb döntéshozó szervét – a közgyűlést – két alkalommal hívtuk össze. 2019. március 5-én tisztújító közgyűlést tartottunk, ahol az egyesület tagsága újra választotta a szervezet vezető testületeit. A május 16-i évi rendes közgyűlésen a tagság elfogadta a 2018. évi munkáról szóló beszámolót és a 2019. évi munkatervet.

A tagok tájékoztatását igyekszünk továbbra is a közvetlen formák igénybevételével megtenni. Ennek elsődleges tájékoztató fóruma a mane.hu domain alatt működő internetes portál és az e-mail. Az egyesület facebook profilja „megújult”. Egyre gyakrabban használtuk a szakma számára fontos információk közzétételére is.

Elvégeztük a tagsági jogviszonyok áttekintését. Az egyes megyei szervezetek jogviszonyai rendezése megtörtént.

Az egyesületi kitüntetéseinket 2019-ban is átadtuk. A május 14-i ünnepségen a zalaegerszegi vándorgyűlés keretei között adtuk át az Egyesületi Plakettet Asztalos Árpádnénak és Klein Mariannak. Önkormányzatok a közművelődésért díjban részesültek Gyenesdiás, Boly, Gödöllő, Vásárosnamény önkormányzatai.

 1. b) Szervezetfejlesztés

Az újonnan megválasztott elnökség úgy határozott, hogy az MNE szervezeti életének és tevékenységének megújítás érdekében szervezetfejlesztő műhelyeket szervezünk. Ennek első lépéseként július 18-19-én az elnökség egy két napos tréninget tartott, amelyen újra fogalmazta az egyesület tevékenységének legfontosabb prioritásait és tevékenységi formáit. Az ott lefektetett tevékenységi célokat egy november 18-i, kibővített tréningen erősítettük meg.

Ezek a következőek:

 • Online közösségépítés és szakmai támogatás:
  Ennek tartalma elsősorban az egyesületi tagok és a tagságon túli online és szakmai közösségépítés. Ennek segítségével gyorsan lehet eljuttatni érdemi szakmai információkat a kollégák felé. Ugyanakkor a visszafelé történő információ áramlás is biztosított.
 • Részvételi elven működő szakmai műhely:
  Mindezek mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a valódi jelenléten alapuló szakmai közösségek létrehozására és fenntartására is. Alapvetően olyan műhelyek, találkozók, konferenciák megszervezéséről van szó, amely a tagság (szakma) igényein alapul és elősegítik a közvetlen tudásátadás folyamatait. Ehhez az egyesület által szerevezett szakmai rendezvénystruktúra átgondolása szükséges.
 • Szakma népszerűsítése:
  A közművelődési szakma további népszerűsítése és értékeinek hangsúlyozása továbbra is fontos feladatunk. Ennek legfontosabb eszköze a továbbra és a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. Ezzel egyenrangú új akció létrehozása is cél a következő vezetőségi ciklusban. Az Értékes Magyar Közművelődés akciónk elsődleges célja, hogy mind települési, mind országos szinten köztudottá váljanak a magyar közművelődés egyedülálló értékei. Ennek érdekében középtávú célunk a közművelődés hungarikummá nyilvánítása.

Szakmai érdekképviseleti tevékenység.

 1. a) Szakmai érdekképviselet

Még 2018 őszének legfontosabb eseménye volt a kulturális szakmák bérhelyzetének rendezése okán összehívott szakmai fórum létrehozása volt. Az MNE és a KKOSZ közös kezdeményezésre 2018 októberében a közművelődési és közgyűjteményi szakmát képviselő szakmai szervezetek megalakították Kulturális Szakmai Szövetségek Egyeztető Fórumát. Ezek:

 • Informatikai és Könyvtári Szövetség
 • Kulturális Központok Országos Szövetsége
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete
 • Magyar Levéltárosok Egyesülete
 • Magyar Népművelők Egyesülete
 • Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
 • Országos Közgyűjtemények Szövetsége
 • Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

A nem formális keretek között működő együttműködési fórum 2019-ben is több fordulón keresztül egyeztetett. Több alkalommal fordult az EMMI illetékeseihez. Ennek közvetlen eredménye volt, hogy két alkalommal került sor államtitkári szintű találkozóra. Az szervezetek a kulturális államtitkár felkérése alapján elkészítették a kulturális stratégia vázlatát, melyet benyújtottak az kulturális államtitkárságnak. ill. ennek részeként elkészült egy életpálya modell tervezet is.

Az informális szervezet szakmai lobbi tevékenysége és ez elkészült szakmai anyagok ellenére a bérkérdésben nem sikerült eredményeket elérnünk sem 2018-ban, sem 2019-ben.

 1. Szakmai rendezvények
 • a) Kultúrházak éjjel-nappal
 • Egyesületünk 14. alkalommal rendezte meg a közművelődési szakma legnagyobb összefogáson alapuló kommunikációs kampányát. A program, a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre. Partnereink voltak a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, illetve a PReport PR.
 • Az esemény fő médiapartnere a Duna Televízió, InfoRádió és az origo.hu volt.
 • 871 regisztrált program és programsorozat keretében mintegy 1200 program valósult meg ebben a naptári évben. Minden megye közművelődési szervezetei képviseltették magukat 2019-ben is. A legtöbb program (170) Budapesten és Pest megyében zajlott, amely eredményhez nagymértékben hozzájárultak a főváros területén található kerületi intézmények is. A dobogó második helyezettje a rendezvényszámok tükrében Bács-Kiskun megye, ahol 73 programot valósítottak meg a szervezők. Jász-Nagykun-Szolnok megye művelődési intézményei 60 eseménynek adtak otthont, és „szerezték meg” az előkelő harmadik helyet. Elmondható, hogy átlagban 40-50 program zajlott egy-egy megyében.
 • A tizennegyedik alkalommal megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozaton az intézmények – a Mindennap értéket adunk szlogenjének megfelelően – igen széles és színes programkínálattal várták látogatókat. Idén is három kiemelt helyszíne volt a programsorozatnak, melyek között egy budapesti intézmény, egy vidéki nagyváros és egy vidéki kistelepülés szerepelt. Az országos megnyitónak a budafoki Klauzál Gábor Művekődési Ház adott otthont, a rendezvény második napján Soltvadkertre irányult nagyobb figyelem, míg a harmadik nap házigazdája a Nógrád megyei Patak község volt. Ismét láthatóvá vált, hogy a művelődési központok milyen fontos terepét jelentik a közösségteremtésnek. A Kultúrházak éjjel-nappal történetében idén is a Csoóri Sándor Alap támogatásával nyolc, határon túli településen is tartottak táncházat.

 

 

 1. Szakmai rendezvények
 2. a) Kultúrházak éjjel-nappal

Egyesületünk 13. alkalommal rendezte meg a közművelődési szakma legnagyobb összefogáson alapuló kommunikációs kampányát. A Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre. Partnereink voltak a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, illetve a PReport PR.

Az esemény fő médiapartnere a Duna Televízió, InfoRádió és az origo.hu volt.

871 regisztrált program és programsorozat keretében mintegy 1200 program valósult meg ebben a naptári évben. Minden megye közművelődési szervezetei képviseltették magukat 2019-ben is. A legtöbb program (170) Budapesten és Pest megyében zajlott, amely eredményhez nagymértékben hozzájárultak a főváros területén található kerületi intézmények is. A dobogó második helyezettje a rendezvényszámok tükrében Bács-Kiskun megye, ahol 73 programot valósítottak meg a szervezők. Jász-Nagykun-Szolnok megye művelődési intézményei 60 eseménynek adtak otthont, és „szerezték meg” az előkelő harmadik helyet. Elmondható, hogy átlagban 40-50 program zajlott egy-egy megyében.

A tizenharmadik alkalommal megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozaton az intézmények – a Mindennap értéket adunk szlogenjének megfelelően – igen széles és színes programkínálattal várták látogatókat. Idén is három kiemelt helyszíne volt a programsorozatnak, melyek között egy Pest megyei intézmény, egy vidéki nagyváros és egy vidéki kistelepülés szerepelt. Az országos megnyitónak a gödöllői Művészetek Háza adott otthont, a rendezvény második napján a kecskeméti Hírös Agórára irányult nagyobb figyelem, míg a harmadik nap házigazdája az erdőkertesi Faluház és Könyvtár volt. Ismét láthatóvá vált, hogy a művelődési központok milyen fontos terepét jelentik a közösségteremtésnek. A Kultúrházak éjjel-nappal történetében először a Csoóri Sándor Alap támogatásával idén hét határon túli településen is tartottak táncházat. Bécsben, Komáromban, Szabadkán, Lendván, Nagybányán, Kórógyon és Tiszapéterfalván a magyar népzene jeles képviselői léptek fel.

 1. b) Magyar Kulturális Szervezetek Kárpát-medencei Találkozója Kecskemét

Március 20-21-én 11. alkalommal rendeztük meg a magyar lakta területek kulturális szervezeteinek találkozóját. A több mint tíz éves hagyomány, hogy minden márciusban találkoznak azon magyar kulturális szerveztek, amelyek elkötelezettek a magyar-magyar kapcsolatok építésben Magyarországon és a határokon túl. Az 2019-es évben az új kezdeményezések és innovációk, valamint a határon átívelő kapcsolatok kerültek a konferencia fókuszába. A 35 részvevő előadásokat hallgatott meg erdélyi, felvidéki és délvidéki jó gyakorlatokról. Több bemutató is foglalkozott a magyarországi és a határon túli kulturális szervezetek kapcsolatának lehetőségeiről.

 1. c) Népművelők XXXVI. Vándorgyűlése Zalaegerszeg

A Magyar Népművelők Egyesülete 36. alkalommal rendezte meg a közművelődési szakma legnagyobb országos találkozóját.

A vándorgyűlést ebben az évben Zalaegerszegen tartottuk, május 14–16-án. A rendezvényre regisztrált 104 népművelő az első napon különböző szakmai tapasztalatcserék közül választhatott.

Május 15-én konferencia program zajlott, melyet az ifjúsági kultúra és művelődés témája köré csoportosítottunk. A délelőtti plenáris előadások után az egyesületi kitüntetések átadására került sor. A délutáni programban olyan fiatalokkal foglalkozó programokat mutattak be kollégáink, amelyek példaértékűek lehetnek mások számára is.

A 13. Kultúrházak éjjel-nappal plakát- és fotópályázatának legjobb munkáiból álló kiállítást Gábor Klára, a program koordinátora, az MNE elnökségi tagja nyitotta meg.

A napot egy kerekasztal beszélgetés zárta a fiatal korosztályok kultúra fogyasztásáról és közösségi elérhetőségéről.

Konferenciánk utolsó napján rövid előadásokat hallgattunk meg az ifjúsági munka országos helyzetéről, és ezzel kapcsolatban mintaprojekteket mutattak be a kollégák.

A vándorgyűlés záróakkordja a közgyűlés volt. A megismételt közgyűlés fő célja a 2018. évi beszámoló elfogadása volt. A vándorgyűlés hozadéka, hogy közel 20 taggal is bővült az egyesület létszáma.

 1. d) Nyugalmazott Népművelők Találkozója Szeged
 2. szeptember 24-25. között a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra szervezte a Nyugalmazott (Klasszikus) Népművelők XI. Országos Találkozóját. Az első napi szakmai előadásokat követően adták át a Lehel László díjat. Ezután Mórahalom közművelődési tevékenységének helyszíneit tekinthették meg nyugalmazott kollégáink.

Több mint hetven résztvevő fogadta el meghívásunkat.

 

 1. Szervezeti szintű kapcsolatépítés

Az MNE elnöksége 2016. évi döntése értelmében intenzívebb kapcsolatépítés kezdődött el a kultúra közvetítés különböző szintű társszervezetei irányában.

E tekintetben legfontosabb szakmai partnerünk továbbra is a Kulturális Központok Országos Szövetsége. Velük 2019-ben elősorban Kulturális Szakmai Szövetségek Egyeztető Fóruma keretei között működtünk együtt.

A közművelődési dolgozók képviseletét ellátó KKDSZ szintén állandó partnere az MNE-nek. A két szervezet vezetője folyamatosan tájékoztatja egymást az aktuális ügyekről.

A Kárpát-medencei kultúrát képviselő határon túli magyar ernyőszervezetekkel való kapcsolattartás esetleges, de folyamatosnak mondható. Az MNE vezetése célul tűzte ki, hogy ezeket az együttműködéseket állandó keretek közé terelje. E tekintetben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel való közös munka jutott a legmesszebb. Az egyesület elnöke novemberben részt vett a Romániai Magyar Házak Találkozóján, ahol előadást tartott az MNE hálózatépítő tevékenységéről.

 1. Gazdálkodás
 2. A gazdálkodás alapja

Alkalmazott könyvelés: kettős könyvvitel.

A számviteli nyilvántartáshoz az RLB-60 Bt. által forgalmazott könyvelési programot használjuk. A költségeket az „5”-ös számlaosztályba könyveljük. Az átláthatóság érdekében programjainkat, tevékenységünket munkaszám – azonosítóval látjuk el és ennek alapján kerülnek a bevételek és ráfordítások a nyilvántartásba.

Beszámolási kötelezettség: a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. számú törvénynek és az egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. és 5. számú mellékletének és a 2011.évi CLXXV törvénynek megfelelően készítjük a beszámolót.

Alkalmazott könyvelés: kettős könyvvitel.

Az Egyesület 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

 1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, – a leltár az egyeztetés, illetve tényleges felvétellel készült.

A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepel. Pénzeszközeink egyeztetése tényleges leltárfelvétellel megtörtént, a pénzkészlet leltározásánál eltérés nem volt.

Az Egyesület nem rendelkezik épülettel, nincsenek tulajdonában immateriális javak.

Ebben az évben tárgyieszköz beszerzés nem történt. Az eszközök értékcsökkenését lineáris alapon számoljuk el.

Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

Hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs.

Rövidlejáratú kötelezettségünk nincs.

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a 2019. évben számlánkra érkezett pályázati támogatások összegét melyek felhasználási határideje 2020. június 30-ig tart. A pályázati összegekből fel nem használt rész elhatárolásra került 1.995.522,- Ft-ban.

Az előző évi elhatárolások rendezése megtörtént.

A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.


 1. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések (e Ft)
Összese bevétel eFt             18 912
tagdíj                      677
egyéb bevétel                  2 145
pályázati pénzeszköz                16 090
Összes kiadás eFt          19 160
Anyagi jellegű ráfordítás              17 822
irodaszer                          2
egyéb                         18
szállítás                       339
bérleti díj                      582
reklám                    9 617
utazási költség                       227
posta költség                         23
honlap költségek                    1 179
csoportos étkezés                      797
nevezési díjak                       244
szállás                    4 606
bank költség                       147
illeték adó                         41
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások                1 338
megbízási díjak                       145
személygépkocsi útiköltség elszámolás                       853
reprezentáció                       259
bérjárulékok                         26
 Értékcsökkenés  54
Kerekítés                           1
 Eredmény eFt                 – 248
Saját tőke változása
eredmény tartalék 2 143
Mérleg szerinti eredmény -248

 

Támogatás-elszámolási kötelezettségünknek teljes mértékben és határidőben eleget tettünk.

Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.

Könyvvizsgálati kötelezettségünk nincs.

A tisztségviselők nem részesülnek díjazásban, ha pályázati lehetőség nyílik rá, az egyesületi munkához kapcsolódó közlekedési költségeik megtérítését finanszírozza az Egyesület.


III. Összefoglaló

A Magyar Népművelők Egyesülete 2019-ban szakmailag és az érdekképviseleti munkában rendkívül aktív évet zárt. Az egyesület szakmai tevékenységének és kommunikációjának megújítása, az új elnökség irányításával elindult.

A szakmai és szakmaközi együttműködéseink folyamatosan bővülnek. Állandó partnerünk a KKOSZ és az EMKE.

Gazdálkodásunk elsődleges forrása a pályázati támogatás. A korábban megfogalmazott célt, hogy növeljük a saját bevételek arányát, csak kis mértékben tudtuk elérni. A 2018. évi közgyűlésen megemeltük ugyan a tagdíjakat, ezek hatása azonban csak kis mértékben volt érzékelhető.

 

Budapest, 2020. május 19.

 

Bordás István
a Magyar Népművelők Egyesülete elnöke