Az MNE elnöksége szeptember 1-én tartotta soron következő elnökségi ülését. Az ülés újra videó konferencia formájában bonyolódott. Alább közöljük az elnökségi ülés emlékeztetőjét.

——-

Emlékeztető

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2020. szeptember 1-i elnökségi üléséről.

 

Helyszín: Online

Jelen vannak:

 • Bordás István elnök
 • Gábor Ilona, Gábor Klára, Bak Lajos, Juhász Zsófia elnökségi tagok,
 • Lángné Nagy Mária és Fróna Katalin a felügyelő bizottság tagjai,
 • Kovács Lászlóné pénzügyi vezető.

 

 1. A szeptember 23-i egyesületi nap részletei

A korábbi megállapodás értelmében az egyesületi napon délelőtt 11-től közgyűlést tartanak. Ennek napirendje a következő lesz:

 1. Beszámoló az MNE 2019. évi munkájáról, szakmai és pénzügyi beszámoló.
 2. Az egyesület középtávú stratégiájának elfogadása
 3. Alapszabály módosítás
 4. Egyebek

A beszámolót már korábban tárgyalta az elnökség, ez kerül, most a közgyűlés elé. A stratégia esetében is ez a helyzet. Az alapszabály módosítás esetében az elnökség úgy döntött, hogy javasolja a közgyűlésnek a választmány, mint vezető testület megszüntetését. Továbbá lehetővé teszi az elnökség elektronikus szavazást. Szintén javasolni fogják, hogy a határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlést lehessen bármilyen időpontban összehívni Ezt a Ptk. teszi lehetővé, amely ezt írja:

„A 2013. évi V. törvény III. könyvének 3:4§ 2. és 3. bekezdése szerint: (2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.

(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha

 1. a) az eltérést e törvény tiltja; vagy
 2. b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.”

A délutáni szakmai nap végleges programját az elnök rakja össze. A meghívott előadók: dr.  Juhász Balázs, Halmai Róbert, Gazdik István és Nemes Diána.

 1. A november 3-i szakmai nap részletei

A Ceglédre tervezett szakmai nap programját a következőkben határozta meg az elnökség.

 • Elnöki bevezető
 • Banai Péter Benő és Fekete Péter államtitkárok előadása
 • Kerekasztal beszélgetés
 • Beszámoló az „Értékes Magyar Közművelődés” akcióról
 • Az egyesületi kitüntetések átadása
 • Szekció ülések
 • Szekció összefoglaló

A szekciók a következők lesznek:

 • Kulturális alapú gazdaságfejlesztés (felelős: Fróna Kata)
 • „Nekünk zöld…” környezettudatos rendezvényszervezés (felelős: Juhász Zsófia)
 • Online programok a korona vírus járvány idején a közművelődésben. (felelős: Gábor Ilona)
 • Hogyan tegyük magunkat közismertebbé. (felelős: Bordás István)

Az egyesületi kitüntetéseket október 10-ig lehet előterjeszteni. A döntés október 15-éig hozza meg az elnökség. A kitüntetések ügyét Gábor Ilona koordinálja.

 1. A nyugalmazott népművelők találkozójának részletei

Az elnökség a vírus helyzetre való tekintettel a decemberre tervezett szakmai programot 2021 tavaszára halasztotta.

 1. A Kultúrházak éjjel-nappal 2021 előkészületei.

A 2021-es akciót február 5-e és 7-e között valósítja meg.

Az akció további fejlesztésével kapcsolatos teendők a következők:

 • A pályázatok megújítása.
 • A forrás teremtés lehetőségeinek maximális kihasználása.
 • A rendezvény felhívásainak megújítása, aktuálissá tétele.
 • A honlap felhasználóbarátabbá tétele.
 • Minél több résztvevő és esemény bevonzása az akcióba.
 • Sikeres országos kommunikáció.

Az akcióra az NKA 15 millió Ft támogatást biztosított. A pályázatok kiírásával és a bevonandó szolgáltatóval kapcsolatosan az elnökség a szeptember 23-án megtartandó elnökségi ülésén dönt majd.

 1. Tisztségviselők díjazása

Egy korábbi előterjesztésről szóló döntést az elnökség most hozott meg. Az elnökség, egyhangú szavazással, úgy határozott, hogy az ez évi működési keret terhére az elnök számára 2020-ban, havi 100 e Ft tiszteletdíjat biztosít. A kifizetés módjáról és ütemezéséről a gazdasági vezető egyeztet az elnökkel.

 1. Egyebek

Gábor Ilona gratulált a Bessenyei György-díjban részesített Gábor Klára elnökségi tagnak.

Kifejezte továbbá nem tetszését azért, mert az idén sem részesült szakmai kitüntetésben egyetlen fővárosi közművelődési szakember sem. Ez annál is inkább súlyos hiányosságnak tartja, mert erre már több évre visszamenőleg sem volt példa.