Az egyesület szeptember 23-i közgyűlésének legelején Bordás István elnök köszönetét fejezte ki, hogy a járványhelyzet ellenére ennyien eljöttek Budapestre, a KMO Kispesti Munkásotthon Művelődési Központba.

A közgyűlésen 33 tagtársunk volt jelen.

Elsőként az új tagok felvétele történt meg. Az új tagok között 12 magánszemélyt és 8 jogi személyt köszönthettünk. A közgyűlés a tagfelvételüket egyhangúlag elfogadta.

Az első napirendi pont a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló volt, a-mely anyagok elérhetőek a honlapunkon. Elnök úr a személyes kiegészítését azzal kezdte, hogy érdekes módon még csak most döntünk a 2019-es év beszámolójával kapcsolatban, miközben már lassan a 2020-as év is véget ért. Ez az év azért volt más, mert az egyesület megújulásának egy indító éve volt. A tagviszonyok rendezése mellett az új stratégia megalkotásához látott hozzá az elnökség. A 2019. év szerzetfejlesztés és szakma rendezvények tekintetében nem különösebben tért el az elmúlt évekhez képest, hiszen a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat, a vándorgyűlés, a Kárpát-medencei Magyar Kulturális szervezetek Találkozója, az őszi szakmai napok is megvalósultak. Elnök úr kiemelte az erős Facebook jelenlétet. Összefoglalva azt emelte ki, hogy az online kommunikáció jelentősen felpörgött, az arculat megújult és az elnökség a jövőre vonatkozó tevékenységét a háttérben hangsúlyosan végezte. Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, pénzügyi problémákkal nem találkozott a működése során.

Lángné Nagy Mária a felügyelő bizottság nevében számolt be a tevékenységükről. Az idén a Covid miatt nem tekintették végig a szerződéseket, de megállapították, hogy a bizonylati fegyelem rendben volt és a szúrópróba-szerű mintavétel hiányában is el tudták végezni a munkáját. Az egyesület gazdasági beszámolóját elfogadásra javasolta. Kérdések, hozzászólások hiányában a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület gazdálkodására és tevékenységére vonatkozó beszámolót.

A következő témája Elnök rövid szakmai értékelése volt a 2020 évről. Kiemelte, hogy februárban sikerült megvalósítani az egyesület legnagyobb redezvénysorozatát a Kultúrházak éjjel-nappal országos eseményt. Léptünk előre az egyesületi kommunikáció megújításában. Ez többek között a Kjt-Mt. fórum kommunikációjának és az Értékes magyar közművelődés szisztematikus kampányának is köszönhető. Az új tv végrehajtását próbálták segíteni azzal, hogy a különböző rendű és rangú problémák közreadásával foglalkoztak. Sok intézménynek és munkavállalónak tudtunk és tudunk segíteni, hogy ez az átállás gördülékeny legyen.

Az egyesület stratégia tervének végrehajtása már zajlik. Ez egy elvi szakmai áttekintést és az adott időszakra meghatározott feladatokat tartalmazza. Ennek a dokumentumnak a létrejöttét az elnökség tavaly határozta el, ezzel kapcsolatban egy két napos tréningen külső szakember bevonásával hozta létre. Az elnökség úgy döntött, hogy ez egy rövid távú stratégia és a jövő év végén fogja újratárgyalni, majd megfogalmazni egy hosszabb távú stratégiát.

A stratégia a MANE honlapján érhető el.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MANE 2019-2021 stratégiáját.

A harmadik napirendipontban az egyesületi alapszabály 3 pontban való módosulást tartalmazza. A módosított alapszabály és az erre vonatkozó előterjesztés megismerése után a közgyűlés ezeket a napirendi pontokat is elfogadta. Az egyik módosítás a közgyűlés összehívására vonatkozott. A másik módosítás alapján az elnökség az egyesület választmányának megszüntetést javasolta. A harmadikmódosítás pedig azt tenné lehetővé, hogy az elnökség és a felügyelő bizottság is online módon szavazhasson.

Elnök úr tájékoztatta a tagságot, hogy a KHÉN 2021. évi eseménysorát 2021. április 9-11-én tartja meg. A KHÉN honlapjának megújításával párhuzamosan az egyesület felépít egy országos bázist, hiszen a programjaikat regisztrálók egyúttal a kulturhazak.hu oldalon a szervezetüket és tevékenységüket is rögzítik.

Egy másik fontos elnökségi döntés született a délelőtt folyamán, mely szerint a MANE elnöksége úgy döntött, hogy a november 3-ai szakmai napot kontakt nélkül, online fogja megtartani Az egyesület Youtube csatornáján az aktuális témákkal kapcsolatban fog szakmai fórumot tartani. Az első téma biztosan a 150/1992. kormányrendelet módosítását fogja érinteni.

Köszönjük a tagoknak, akik eljöttek!

—————————

A közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet ITT olvashatja.