A Magyar Népművelők Egyesülete ezúton teszi közzé a 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szakmai és pénzügyi beszámoló a Magyar Népművelők Egyesülete 2020. évi tevékenységéről

A beszámoló letöltése pdf-ben ITT.

I. Szervezeti élet

1. Szervezeti események

Az egyesület belső szervezeti tevékenységét 2020-ban a 2019-ben elkezdett szervezetfejlesztési folyamatok jegyében végeztük. A szervezeti életet erősen korlátozta a pandémiás helyzet. Éppen ezért annak hangsúlyait az online térbe helyeztük át. A szokásos tavaszi közgyűlést megtartani nem tudtuk, így az idevonatkozó ideiglenes szabályok szerint a 2019-es évi beszámolót és mérleget csupán az elnökség döntése alapján tudtuk benyújtani. A közgyűlés csak utólag, a szeptemberben megszervezett közgyűlésen tudta elfogadni. A rendes éviközgyűlésen szeptember 23-án ezen kívül az egyesület legfőbb döntéshozó szerve elfogadta az egyesület rövidtávú stratégiáját. Ezen a közgyűlésen került sor az alapszabályunk módosítására is. A módosítás kétirányúvolt: egyrész megszüntettük a funkcióját vesztett választmányt, mint közbenső vezető testületet; másrészt lehetővé tettük az online döntéshozói fórumok működtetését.

A tagok tájékoztatását igyekszünk továbbra is a közvetlen formák igénybevételével megtenni. Ennek elsődleges tájékoztató fóruma a mane.hu domain alatt működő internetes portál és az e-mail. Szintén a tagok tájékoztatását is szolgálta a korábban megújított Facebook-oldalunk. Ennek a kommunikációs formának a funkciója azonban jóval szélesebb, hiszen nemcsak a tagoknak szól, hanem a közművelődési szakma minden képviselőjének.

Bár tagtoborzó akciókat nem folytatunk, a tagi létszám, nem túl nagy mértékben, de folyamatosan bővül. Ez igaz az egyéni tagok körére is, de egyre nagyobb számban vannak intézményi tagjaink is. Az a tapasztalat, hogy egy-egy sikeres akció után többen jelentkeznek egyesületünk tagjai sorába.

Az egyesületi kitüntetéseinket 2020-ban a megfelelő fórum hiányában nem tudtuk átadni. Ugyanakkor sikerült elérni, hogy az egyesület egy elnökségi tagja, Gábor Klára megkapja a legrangosabb szakmai kitüntetést, a Bessenyei György-díjat.

2. Szervezetfejlesztés

A 2019 tavaszán megválasztott elnökség úgy határozott, hogy az MNE szervezeti életében változtatásokat hajt végre. Ennek alapjait többlépcsős egyeztetéssorán raktuk le. Az egyeztetés jelentős részben az aktív tagok bevonásával zajlott.

A stratégiát a 2019. évi rendes közgyűlés elfogadta. Ennek alapjai a következők:

•      Online közösségépítés és szakmai támogatás:

Ennek tartalma elsősorban az egyesületi tagok és a tagságon túli online és szakmai közösségépítés. Segítségével gyorsan lehet eljuttatni érdemi szakmai információkat a kollégák felé. Ugyanakkor a visszafelé történő információáramlás is biztosított.

•      Részvételi elven működő szakmai műhely:

Mindezek mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a valódi jelenléten alapuló szakmai közösségek létrehozására és fenntartására is. Alapvetően olyan műhelyek, találkozók, konferenciák megszervezéséről van szó, amely a tagság (szakma) igényein alapul és elősegítik a közvetlen tudásátadás folyamatait. Ehhez az egyesület által szervezettszakmai rendezvénystruktúra átgondolása szükséges.

•      Szakma népszerűsítése:

A közművelődési szakma további népszerűsítése és értékeinek hangsúlyozása továbbra is fontos feladatunk. Ennek legfontosabb eszköze a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. Ezzel egyenrangú új akció létrehozása is cél a következő vezetőségi ciklusban. Az Értékes Magyar Közművelődés akciónk elsődleges célja, hogy mind települési, mind országos szinten közismertté váljanak a magyar közművelődés egyedülálló értékei. Ennek érdekében középtávú célunk a közművelődés hungarikummá nyilvánítása.

II. Szakmai érdekképviseleti tevékenység

A 2020-as év szakmai érdekképviselete sajnos meglehetősen negatív mérlegű. A tavaszi járványhelyzet körülményei között a Parlament elfogadta azt a törvény, amelynek értelmében a közművelődési szakma önkormányzati intézményeiben dolgozó kollégák közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni, és a továbbiakban a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatást kell megvalósítani. A törvény előkészítési folyamatában mindössze 5 nap volt a véleményezésre, amely pont húsvétra esett. Mint más érdekvédelmi szervezet, mi is tiltakoztunk a törvény ellen, de ezzel sem annak belső tartalmán, sem pedig végleges elfogadásán változtatni nem tudtunk.

Szintén kudarcnak értékelhető az, hogy NKA újjáalakuló közművelődési szakmai kollégiumába egyetlenegyesületünk által javasolt személyt sem sikerült bejuttatni. Történt ez annak ellenére, hogy a KKOSZ-szel egyeztetve kompromisszumos javaslatot tettünk a tagsági lista összeállítóinak.

Az egyes kulturális munkakörök képzettségi követelményeit meghatározó két új jogszabály esetében a törvényelőkészítők befogadták javaslatainkat.

III. Szakmai tevékenységek

A 2020. évi szakmai tevékenységre szinte teljes egészében rányomta a bélyegét COVID-járvány. Az év eleji nagyrendezvényünket még meg tudtuk tartania hagyományos módon. Elmaradt a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek Találkozója, a Vándorgyűlés és a Nyugalmazott (Klasszikus) Népművelők Találkozója is. Márciustól már új szakmai koncepciót kellett kidolgozni a tevékenységek hatékony végzésére.

1. Kultúrházak éjjel-nappal

Egyesületünk 14. alkalommal rendezte meg a közművelődési szakma legnagyobb, összefogáson alapuló kommunikációs kampányát. A program a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Csoóri Sándor Alap támogatásával jött létre. Partnereink voltak a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, illetve a PReport PR.

Az esemény fő médiapartnere a Duna Televízió, InfoRádió és az origo.hu volt.

833 regisztrált program és programsorozat keretében mintegy 1300 program valósult meg ebben a naptári évben. Minden megye közművelődési szervezetei képviseltették magukat 2020-ban is. A legtöbb programot (110) továbbra is Budapesten és Pest megyében valósították meg. A dobogó második helyezettje a rendezvényszámok tükrében Bács-Kiskun megye, ahol 74 programot valósítottak meg a szervezők. Fejér megye művelődési intézményei 70 eseménynek adtak otthont, és „szerezték meg” az előkelő harmadik helyet. Elmondható, hogy átlagban 30 és 40 közötti program zajlott egy-egy megyében.

A tizennegyedik alkalommal megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal programsorozaton az intézmények – a Mindennap értéket adunk szlogenjének megfelelően – igen széles és színes programkínálattal várták a látogatókat. 2020-ban is három kiemelt helyszíne volt a programsorozatnak, melyek között egy Pest, megyei intézmény, egy vidéki nagyváros és egy vidéki kistelepülés szerepelt. Az országos megnyitónak a budafok-tétényi Klauzál Ház adott otthont, a rendezvény második napján a Soltvadkerti Művelődési Házra irányult nagyobb figyelem, míg a harmadik nap házigazdája a Patak községi közösségi színtér volt. Ismét láthatóvá vált, hogy a művelődési központok milyen fontos terepét jelentik a közösségteremtésnek. A Kultúrházak éjjel-nappal történetében immár másodszor a Csoóri Sándor Alap támogatásával idén hét határon túli településen is tartottak táncházat. Örvendetes, hogy a határon túlon 24 rendezvény valósult meg az akció idején.

2. Új típusú „rendezvények”

2.1. A programok lebonyolításának körülményei

A 2020 tavaszára tervezett rendezvényeket a COVID-járvány miatt sajnos nem tudtuk megtartani. Akkor, remélve a helyzet jobbra fordulását, a megvalósítást 2020 őszére toltuk át. A járvány második hulláma azonban újra szinte teljes egészében megakadályozta a személyes jelenléten alapuló rendezvények megtartását. Egy olyan rendezvényt lehetett tehát megszervezni, ahol a korlátozott számú jelenlét még megoldható volt, illetve az online tereket tudtukhasználni.

A rendezvények áttervezése nem csupán azt jelentette, hogy azokat online kívántuk megvalósítani, hanem azt is, hogy új koncepciót kellett kidolgozni a közművelődési szakma támogatására. A célunk továbbra is az maradt, hogy a közművelődésben dolgozó kollégák számára a napi munkában jól használható információkat és módszereket adjunk át. Ugyanakkor támogassuk azoknak a szakmai és szerevezési problémáknak a megoldását, amik a napi munka során felmerültek. A kialakult járványhelyzetet, az aktuális kérdéseket és a felmerülő problémákat figyelembe véve az alábbi, a programokkal kapcsolatos kritériumokat fogalmaztuk meg:

•      élő online rendezvények legyenek, amelyekben biztosítható a közönség interakciója;

•      folyamatos segítő szolgáltatás álljon rendelkezésre;

•      biztosítsuk a szakmai tartalmak állandó elérhetőségét.

Ennek mentén a következő online „rendezvény”-struktúrát hoztuk létre és működtettünk:

•      Online konferenciasorozat az egyesület YouTube-csatornáján.

•      Szakmai fórum üzemeltetése a szakmát érintő legfontosabb jogi problémák kezelése érdekében.

•      Folyamatos tájékoztatás az egyesület Facebook-oldalán.

•      Közvetlen segítő szolgáltatás a speciális problémák kezelésére.

2.2. A megvalósult tevékenységek

2.2.1 Online konferenciasorozat az egyesület YouTube-csatornáján

Az ősz folyamán három témában szerveztünk online vagy részben online videó konferenciákat az egyesület YouTube-csatornáján.

a) 2020. szeptember 23. – Jelenléten alapuló és online egyesületi szakmai nap és közgyűlés.

Helyszín: KMO Művelődési Ház

Ezen a rendezvényen még volt mód a személyes jelenlétre. Így nem csupán szakmai napot tartottuk, hanem megrendeztük az egyesület 2020. évi rendes közgyűlését is. A közgyűlésen 78, a szakmai napon 62 fő vett részt személyesen.

Az élő közvetítést 128-an követték. Az interneten megtalálható videót azóta mindösszesen 729-en tekintették meg.

A szakmai nap témája: a közművelődési szakma munkatársainak a közalkalmazotti jogviszonyról a Munka Törvényköve által szabályozott jogviszonyra való átmenetének kérdései. Az előadások a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról jogszabályból eredő teendőket és problémákat tekintették át.

b) 2020. november 25. – online szakmai nap

Helyszín: Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont

A tisztán online konferenciát 156-an követték a és a későbbiek során mindösszesen 868-an tekintettékmeg.

Az online konferencia témájában a 475/2020. (X. 30.) sz. Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról, továbbá az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról joganyagok által előírt teendőket tekintette át.

2020. november 1-jével lezárult a kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetési folyamata. Ennek következtében a kulturális szféra munkatársai közül immár nagyon kevesen maradtak közalkalmazottak. Az átalakítást előíró törvény nem rendelkezett sem a Kjt. hatálya alatt maradók, sem pedig a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak munkaköreiről. Szintén nem voltak szabályozva a képesítési követelmények. Az ezzel kapcsolatos fenti jogszabályok november elején láttak napvilágot.

Az új joganyagokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok összegzése és az ezután következő feladatok számbavétele érdekében élő online szakmai fórumot szerveztünk.

c) 2020. december 8. – online szakmai nap

Helyszín: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. irodája

A tisztán online konferenciát 72-en követték nyomon élőben és a későbbiekben együttesen 415-en tekintették meg.

A fórum témája az volt, hogy 2023-ban újra Magyarország adja Európa Kulturális Fővárosainak (EKF) egyikét. Veszprém városa a balatoni régióval közösen nyerte el a jogot, hogy megrendezze azt az egész éven át tartó programsorozatot, amely képviselheti a magyar kultúrát Európában. A címet birtokló város és régió az ott létrejövő kulturális produktumokkal az európai figyelem középpontjába emelkedik, így javítva a város imázsát, fokozva a lokális kreatív ipar hatékonyságát és növelve turisztikai vonzerejét. E rendkívül izgalmas projekt már önmagában is érdeklődésre tartott számot a közművelődési szakemberek között. Ezen túl azonban az is nagyon érdekes volt, hogy mindebbe hogyan kapcsolódhatnak be a közművelődési intézmények.

2.2.2. Online szakmai segítség

a) Online szakmai fórum üzemeltetése

A közművelődési szakmát a legutóbbi időkben számtalan kihívás érte. Ezek közül az egyik, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. évi XXXII. törvény értelmében a közművelődési intézményekben meg kell változtatni az ott dolgozók foglakoztatási jogviszonyát. Ez a folyamat sok olyan kérdést vetett fel, melynek megválaszolása nem kis fejtörést okozott a munkáltatóknak.

E munkában kívántunk segítséget nyújtani azzal az internetes szolgáltatással, amely Kjt-Mt Fórum néven futott. (A fórum ma is él.) Szintén fórumot hoztunk létre az új képesítési követelményekből adódó munka segítésére.

A fórum témáinak indítása előtt meg kellett oldani a fórumoldalak programozását. Továbbá ún. kezdőcsomagot állítottunk össze, amely a leggyakoribb kérdésekre adott válaszok összefoglalója volt. Felkért szakértőink létrehozták a kezdőcsomagot, amelyet aztán a fórum indító hozzászólásaiként közzétettünk. Ezen túl a fórumon felmerül minden kérdésre a szakértők 24 órán belül válaszoltak. A folyamatosan felmerülő kérdésekből és az arra adott válaszokból egy szakmai segítő oldalt is létrehoztunk az egyesület honlapján. A létrejött fejlesztést azóta is folyamatosan használjuk. A fórumnak 158 regisztrált felhasználója van.

b) Az egyesület Facebook-oldalának működtetése a szakmai segítségnyújtás érdekében

A www.facebook.com/magyarnepmuvelokegyesulete linken elérhető oldal iránti érdeklődés folyamatosan nő. Teljes követőszáma 2021 májusában már meghaladta a 2500 főt. Ez a folyamatos minőségi tartalomszolgáltatásnak köszönhető: az oldalon rendszeresen tájékoztattuk követőinket az aktuális jogszabályokról, a pandémiás helyzet közművelődési szakmát érintő változásairól, a mindenkori munkafolyamatainkról, eredményeinkről, terveinkről, különös tekintettel az „Értékes magyar közművelődés – Legyen a magyar közművelődés kiemelt nemzeti érték, hungarikum!” projektünkre, melyről a kezdetek óta már 140 posztot tettünk közzé. Az üzenetek, hozzászólások révén a követőinkkel való kapcsolattartás is gördülékenyebb, számítunk a visszacsatolásokra, követjük az esetlegesen felmerülő igényeket, megválaszoljuk a kapott kérdéseket. A fórumon, illetve a honlapon megjelenő témákat a Facebookon is népszerűsítettük. Bizonyos speciális, nem a fórum témájához illeszkedő kéréseket az egyesületi oldal üzenőfalára is megírhattak a bennünket követők. Erre szintén felkért szakértőink válaszoltak.

Szintén fontos szolgáltatása e médiafelületnek, hogy minden, a szakmát érintő hírről tájékoztatjuk követőinket. 2488. A projekt ideje alatt közel 12.000 aktivitást mértünk.

A követők 73%-a nő, többségük a 35-55 éves, míg a férfiak (27%) nagyjából minden korosztályból egyenlő arányban vannak jelen az oldalon. A követők nagy része Magyarországon él, többségük (körülbelül 30%-uk) Budapesten. A főváros után Székesfehérvárról vannak jelen legtöbben az oldalon, a többi városból közel azonos arányú a követők száma.

Az online felületeinken való tájékozódást az is segítheti, hogy a lehetőségek szerint igyekszünk mindenhol azonos, hasonló arculati elemeket használni, melyek bizonyos témák esetében a nyomtatott anyagainkban is visszaköszönnek.

IV. Gazdálkodás

Az Egyesület 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, a leltár az egyeztetéses, illetve tényleges felvétellel készült. A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepel. Pénzeszközeink egyeztetése tényleges leltárfelvétellel megtörtént, a pénzkészlet leltározásánál eltérés nem volt.

Az Egyesület nem rendelkezik épülettel, nincsenek tulajdonában immateriális javak. Ebben az évben 1 db laptopot vásároltunk, a tárgyieszköz leltárba vétele megtörtént. Az eszközök értékcsökkenését lineáris módszerrel számoljuk el.

Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek. Behajthatatlan követelésünk nincs. Követelésként tartjuk nyilván a kiszámlázott, de be nem fizetett intézményi tagdíj összegét: 20.000,- Ft-ot.

Hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs. Rövidlejáratú kötelezettségként az NKA-hoz visszafizetendő, fel nem használt pályázati összeget tartjuk nyilván: 248.348,- Ft.

Passzív időbeli elhatárolása az egyesületnek nincs. Az előző évi elhatárolások rendezése megtörtént.

A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

2. Pénzügyi eredménykimutatás

Bevételek e Ft-ban:34840
     Tagdíj: 718 
Egyéb bevétel: 468 
Pályázati pénzeszközök: 33654 
 
Kiadások e Ft-ban33727
                                         Anyagi jellegű ráfordítások: 32679 
Irodaszer, nyomtatvány:12  
egyéb:2623  
bérleti díj:431  
reklám:22723  
utazási költség:15  
postaköltség:15  
honlap költsége:2000  
csoportos étkezés:771  
nevezési díj:201  
pályázati díj:520  
előadói díj:3145  
bankköltség:223  
Bér és bérjellegű ráfordítások 980 
megbízási díj:385  
szgk. útiköltség-elszámolás:493  
reprezentáció:55  
bérjárulék:47  
    
Értékcsökkenés:6060 
Kerekítés:88 
 
       Eredmény:  1113
Saját tőke változása:   
eredménytartalék  1895
2020. évi mérleg szerinti nyereség:  1113

Támogatás elszámolási kötelezettségünknek teljes mértékben és határidőben eleget tettünk.

Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.

IV. Összefoglaló

A Magyar Népművelők Egyesülete a vírusjárvány ellenére is szakmailag sikeres évet zárt. Bár a személyes jelenléten alapuló rendezvényeink jórészét nem tudtuk megvalósítani, hatékonyan alkalmazkodtunk az új körülményekhez. Olyan új szolgáltatásokat vezettünk be, amelyek segítették a kollégák mindennapi munkáját, illetve segítettek alkalmazkodni a változó körülményekhez. Igaz ugyan, hogy egy jelenléten alapuló rendezvényen résztvevő kollégák számát nem lehet közvetlenül összehasonlítani az online platformok néző- és megtekintés számaival, de összességében megállapítható, hogy a közművelődési szakma elérése javult az eltelt évben.

Sajnos a szakmai érdekképviselet tekintetében nem voltunk ennyire eredményesek. Bár a körülményekhez képest mindent megtettünk a szakma érdekeinek megvédéséért, annak eredményessége nem volt kielégítő.

Gazdálkodásunk elsődleges forrása a pályázati támogatás. A korábban megfogalmazott célt, hogy növeljük a tagdíjbevételek arányát, csak kis mértékben tudtuk elérni.

Budapest, 2021. május 21.

Bordás István elnök