A Magyar Népművelők Egyesülete 2021. november 18-án tartja évi rendes közgyűlését Cegléden.

—————-

Meghívó Egyesületi Közgyűlésre

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Népművelők Egyesülete évi rendes közgyűlését 2021. november 18-án (csütörtök), 10.30 órára összehívom. Határozatképtelenség esetében a megismételt közgyűlés időpontja 2021. november 18-a (csütörtök), 11.00 óra A közgyűlés helye: Kossuth Művelődési Központ, Cegléd, Kossuth tér 5/a.

Napirendi pontok:

1. Szakmai és pénzügyi beszámoló az Egyesület 2020. évi tevékenységéről

2. Egyebek

Felhívom a figyelmet, hogy az alapszabályunk értelmében határozatképtelenség esetén az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés az új közgyűlés időpontjától és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2021. október 3.

Üdvözlettel!

Bordás István elnök