Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk alapszabályának 11.§ 1(d) és 1(g) pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar Népművelők Egyesülete 2023. évi tisztújító közgyűlését összehívom.

Helye:
KMO Művelődési Központ és Könyvtár (1191 Budapest, Teleki út 50.)

Ideje:
2023. február 16., csütörtök 10.30 óra

Napirend:

  1. Beszámoló az egyesület leköszönő vezetőségének munkájáról
  2. A jelölő bizottság beszámolója a jelöltállításról
  3. Az elnök, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása

Tájékoztatom a tagtársakat, hogy az érvényes alapszabály 11.§ (1)f(1) pontjának és a Ptk. 3:75§ g(3) pontjának értemében, amennyiben jelen közgyűlés határozatképtelen, újólag összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Határozatképtelenség esetén az újólag összehívott közgyűlés időpontja 2023. február 16.,11. óra.

Budapest, 2023. január 20.

Bordás István
elnök