Kérdés: Elfogadtam a munkáltatóm 2020. évi XXXII. törvény szerint tett továbbfoglalkoztatásra vonatkozó ajánlatát. Hogyan fog módosulni az új szabályok szerint a munkaköröm?

Válasz: A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) (https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes) 2. melléklete tartalmazza a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó munkakörök listáját, valamint a betöltéshez szükséges végzettségeket és egyéb feltételeket.

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)  EMMI rendeletnek (LINK) szintén a 2. melléklete tartalmazza a munkakörök listáját, valamint a foglalkoztatás feltételeit.

Valamennyi munkakört a rendeletek hatálybalépést követő 90. napig módosítani kell a rendeletben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben valamelyik közalkalmazottnak nincs meg a rendelet előírásainak megfelelő végzettsége, akkor a munkaviszonya megszűnik, kivéve, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri.

A munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás esetén 2020. november 1-jét megelőzően is már meglévő jogviszonyok esetében a továbbfoglalkoztatásnak nem feltétele rendelet szerinti foglalkoztatási feltételeknek való megfelelés, azokat csak az új munkaszerződések esetén kell majd alkalmazni.

 —-

 

Kérdés: Korábban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az egyes álláshelyekre pályázatot kellett kiírni, amik a Közigállás portálon jelentek meg. A jövőben hol kell közzétenni a pályázatokat?

Válasz: Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy a rendeletek hatálybalépését követően a vezetői beosztások kivételével nem kötelező pályázatot kiírni az egyes álláshelyekre.

Amennyiben a munkáltató mégis úgy dönt, hogy pályázatot hirdet meg, a helyben szokásos hirdetések mellett (intézményi illetve önkormányzati honlap, helyi újság, bármelyik állásportál) közalkalmazottak esetében azt továbbra is a Közigállás portálon teheti meg. A munka törvénykönyve alapján történő foglalkoztatás esetén is lehetőség van pályázatok meghirdetésére, annak módjára vonatkozó előírás azonban nincs.

 

Kérdés: Sokszor elhangzott ígéretként az a bizonyos 6%. Lehet tudni valamit erről, az új rendeletek szabályozzák ezt a kérdést?

Válasz: Erről továbbra sincs tudomásunk. Mivel a béremelés biztosítása nem jogi kérdés, hanem pénzügyi, amihez a kormányzat vagy biztosít fedezetet vagy nem, ezért amennyiben ez a kérdés rendezésre kerül, azt nem rendeletek (jogszabályok), hanem várhatóan egyszerű forrásbiztosító kormányhatározat fogja tartalmazni.