Kérdés: Megszoktuk már, hogy korábban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, illetve a 150/1992-es kormányrendeletet kellett figyelnünk, ha a foglalkoztatásunkkal kapcsolatos kérdésekre kerestük a jogi válaszokat. Most milyen rendeletekre kell odafigyelni?

Válasz: A közalkalmazotti státusz átalakulása a 2020. évi XXXII. törvény szerint nem minden kulturális intézményre vonatkozik. A többcélú kulturális intézmények, jellemzően általános művelődési központok esetében a kulturális közalkalmazottak státusza megmaradt. Ezért két rendelet jelent meg: az egyik a hatályon kívül helyezett 150/1992-es kormányrendelet helyett, amely szabályozza a kulturális területen foglalkoztatott közalkalmazottak helyzetét. (A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) kormányrendelet, https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes ). A közalkalmazotti státuszukat november 1-től elvesztő szakemberek foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket pedig egy miniszteri rendelet szabályozza. (A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)  EMMI rendelet, https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes)

—–

 

Kérdés: Az intézmény, ahol dolgozom, egy többcélú intézmény, így ránk nem vonatkozik a 2020. évi XXXII. törvény, tehát mi közalkalmazottak maradtunk. Viszont a 150/1992-es kormányrendeletet hatályon kívül helyezték. Milyen szabályok vonatkoznak akkor ránk? Mi alapján kerül meghatározásra a vezetői pótlék, a bértábla szerinti besorolás, stb?

Válasz: A hatályon kívül helyezett 150/1992-es kormányrendelet helyett a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) kormányrendelet (https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes) szabályozza a kulturális területen foglalkoztatott közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket.

A rendelet a korábbiakhoz képest csak pár ponton módosít a szabályozáson, tehát azon közművelődési intézményekben, ahol a kulturális szakemberek közalkalmazottak maradtak:

  1. A vezetői megbízások kivételével a kulturális területen valamennyi munkakör betölthető lesz pályázati kiírás nélkül.
  2. A közösségszervező, közösségfejlesztő munkakör átalakul közművelődési szakember munkakörré, míg az informatikus munkakör megszűnik.
  3. Létrejön a “közművelődési támogató munkatárs” munkakör, amelyet akár végzettség nélkül vagy akár doktori címmel, meg nem határozott végzettséggel is be lehet tölteni.
  4. Gyakornoki időt egy 120 órás tanfolyam elvégzését követően nem kell kiírni.
  5. A jövőben az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek és annak szakmai helyettesének azonos feltételeknek kell megfelelnie. (Megfelelő szakvégzettség, öt éves szakmai tapasztalat)
  6. A rendelet nem tartalmazza a vezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárásrendet, azokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban és 20/B. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

 

 —-

Kérdés: Eddig kaptuk a kulturális illetménypótlékot. Mi történik a jövőben az illetménypótlékkal? Csak azok kapják, akik közalkalmazottak maradtak?

Válasz: Igen, a kulturális illetménypótlékra 2020. november 1-től csak a közalkalmazottak jogosultak. Ennek szabályait a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) kormányrendelet (https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes) 20. § (5) bekezdése tartalmazza.

—–

Kérdés: A közművelődési intézmény, ahol dolgozom, nonprofit kft-ként működik. Minket ugye továbbra sem érintenek a változások?

Válasz: A közművelődési megállapodás keretében közművelődési intézményt működtető szervezetekre, jellemzően az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságoknál foglalkoztatottakra eddig valóban nem vonatkozott sem a 150/1992-es kormányrendelet, sem a 2020. évi XXXII. törvény. A most megjelent, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)  EMMI rendelet hatálya azonban az 1. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottakat leszámítva már kiterjed valamennyi közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben foglalkoztatottra.

Javasoljuk tehát a miniszteri rendelet alapos megismerését minden közművelődési intézmény számára, ugyanis a gazdasági társaságok esetében komoly változások várhatók.