A kultúraközvetítők legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete.

A Magyar Népművelők Egyesülete országos szakmai egyesület. Tevékenységét 30 éve (1979. óta) végzi. Képviseli a kultúraközvetítésben dolgozó művelődésszervező munkatársakat, az intézmények érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben.
Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.
Rendszeresen szervez szakmai programokat, melyek az ország egész területén dolgozó munkatársakat érintik.
Évente megszervezi a népművelők országos vándorgyűlését, amely a szakma legreprezentatívabb rendezvénye.

A Magyar Népművelők Egyesülete tevékenységének legfontosabb elemei:

  • kutatás (a közművelődés egészére kiterjedő kutatás, gyakorlati elemzések)
  • fejlesztési stratégia (amely szervesen kapcsolódik az ágazati stratégiába)
  • ágazati egyeztetések segítése (ifjúság, képzés, telematikai fejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek)
  • országosan koordinált kulturális akciók szervezése, amely a tevékenység preszti-zsének erősítését segíti.

Ezek érdekében:
Megszervezi az országos Vándorgyűlést, melyen közel 500 fő vesz részt.
Átadja a szakma elismertségét jelentő díjakat: „Önkormányzatok a közművelődésért” kistelepülési, városi, megyei, fővárosi kerület kategóriában. Átadja az Egyesületi EMLÉKPLAKETTEK három fő részére.

Rendszeresen működteti a Választmányt, amely az Elnökség tagjaiból és a megyei, területi szakmai szervezetek tagjaiból áll. Ezek a szakmai egyeztetések a folyamatos működés ellátása érdekében nélkülözhetetlenek és fontosak. Itt alakulnak ki azok a szakmapolitikai és stratégiai elképzelések, melyek a szakmai érdekképviselet ellátása szempontjából meghatározóak.

A feladatok tervezésekor az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

  • Pozitív szakmakép kialakítása
  • A létrehozott szakmai műhelyek munkájának segítése, továbbfejlesztése
  • Együttműködési fórum megteremtése, a szakmai érdekképviselet és érdekvédelem erősítése
  • Az intézményi működés differenciált feltételrendszerének szervezeti, személyi, tárgyi normatívájának kidolgozása

Az egyesület működési költségeinek biztosításához a tagdíjak és a pályázati támogatások nyújtanak lehetőséget.