Az MNE szabályzatat a személyes adatok védelméről

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Népművelők Egyesülete (továbbiakban: MNE) http://www.mane.hu weboldal ás az az MNE által kezelt adatbázisok felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a jogi tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük:

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

A http://www.mane.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon, vagy az ott elhelyezett linken keresztül.

Ha Felhasználási feltételeinkben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon, vagy az ott elhelyezett linken keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Kivéve az általunk készített adatgyűjtő oldalakat. Azt tényt, hogy a gyűjtő oldalt mi készítettük és kezeljük az űrlapon egyértelműen jelezzük. Egyéb esetben javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

A http://www.mane.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az MNE szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az MNE előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.mane.hu/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Az MNE, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

A weboldal és az MNE által kezelt adatbázisok speciális elemei,  ezek jellemzői és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

A mane.hu weboldalon illetve adatbázisaiban megadott adatok kezelője a MNE.

 

 1. Tagnyilvántartás

Az MNE a tagok nyilvántartása és a tagok elérhetősége céljából amelyekhez a tagok személyes adatainak megadása szükséges. A tag nyilvántartáshoz a kötelező adatokat kell megadni:

 • név:
 • lakcím:
 • telefonszám:
 • e-mail:

Az adatok megadásával a tag kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés célja: A Polgári Törvénykönyv által előírt tagi adatok nyilvántartása.

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a tag tagsági jogviszony fenn áll. A tagsági jogviszony létesítéséről és megszűnésről az MNE érvényes alapszabálya rendelkezik. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait. Ilyen célokból kérjük, hogy küldjön e-mailt az admin@mane.hu címre, vagy levelet a postacímünkre: Magyar Népművelők Egyesülete 1191 Budapest, Teleki út 50.

 

 1. Hírlevél

A Hírlevélre való feliratkozás regisztrációval történik. Azzal, hogy a felhasználó regisztrál a Hírlevélre, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az MNE saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:

 • Név
 • e-mail cím
 • irányítószám

A Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges a következő mező bejelölése Felhasználó részéről: Érdekelnek a MNE-vel kapcsolatos információk, ezért szeretnék rendszeresen –– hírlevelet kapni.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, az MNE és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszerűsítő, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzenetek kiküldése.

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerből. Minden Hírlevélre regisztrált felhasználó indokolás nélkül bármikor írásban kérheti a Hírlevélre történő feliratkozása törlését. A leiratkozásra lehetőséget adunk minden Hírlevélben, de a felhasználó kérheti a Hírlevélre történő regisztrációja törlését a admin@mane.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is: Magyar Népművelők Egyesülete 1191 Budapest, Teleki út 50.

A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

MNE hírlevél adatkezelés nyilvántartási száma ………..

 

 1. Rendezvény és egyéb szakmai regisztrációk

Azzal, hogy a felhasználó regisztrál egy adott rendezvényre, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az MNE saját, az adott rendezvénnyel kapcsolatos információkat az MNE megküldje számára. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:

 • Név
 • e-mail cím
 • irányítószám
 • Képviselet szervezet:
 • A rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatás igények

A rendezvényre történő regisztrációhoz szükséges a következő mező bejelölése Felhasználó részéről: Jelentkezem az MNE  (rendezvény megnevezése) rendezvényre. A rendezvényen való részvétel feltételeit elfogadom. Elfogadom továbbá, hogy részemre az MNE a rendezvénnyel kapcsolatos információkat megküldje, illetve a rendezvény utókövetését elvégezze.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, az MNE rendezvényeinek részvevőivel. Adatgyűjtés a rendezvénnyel kapcsolatos igényekkel kapcsolatosan. A rendezvény utókövetése.

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket az MNE elvégzi. Az adatokat z MNE a rendezvény lezajlását követő legkésőbb 180 napon belül törli.. Minden rendezvényre regisztrált felhasználó indokolás nélkül a rendezvény lezajlását követően bármikor írásban kérheti a rendezvényre történő feliratkozása törlését. A felhasználó, a rendezvény regisztráció szabályai szerint kérheti a rendezvényre történő regisztrációja törlését a admin@mane.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is: Magyar Népművelők Egyesülete 1191 Budapest, Teleki út 50.

A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Jogorvoslati lehetőségek:

A Magyar Népművelők Egyesülete mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze a Magyar Népművelők Egyesülete felé a következő módok valamelyikén: admin@mane.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (Magyar Népművelők Egyesülete 1191 Budapest, Teleki út 50.).

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy a MNE nem tudott a Felhasználó számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.