Magyar Népművelők Egyesülete

Székhely: 1191 Budapest, Teleki út 50.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Üteg u. 33.

Elnök: Bordás István
Telefon: 20/626-5102
E-mail: elnok@mane.hu
Levelezési cím: Bordás István – Zempléni Múzsa, 3950 Sárospatak, Pf. 235.

Gazdasági ügyek: Kovács Lászlóné
Telefon: 20/537-0526
E-mail: kataszel51@gmail.com

________________________________________________

Bank: OTP Bank Nyrt. 11701004-20089601
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000900
Adószám. 19000833-1-43
Statisztikai számjel: 19000833-9499-529-01