Kérdés: Közművelődési intézmény vezetője vagyok, minket is érintett a közalkalmazotti jogviszony átalakulása. Hogyan érintik a rendeletek a vezetői megbízásomat, valamint a munkaviszonyomat?

Válasz: A vezetői megbízásokkal kapcsolatos korábban többször körüljárt ellentmondásos helyzetet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)  EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja rendezi. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a vezetői pályázatok kiírásában a fenntartó vagy a tulajdonos önkormányzat jelezze, a vezetői megbízás lejártát követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit.

Emellett a rendelet 7. § (1) bekezdése meghatározza azokat a vezetői munkaköröket, amelyekbe az intézmény vezetője, annak helyettese illetve a gazdasági vezető kinevezhető. Emellett a 8. § rendezi az egyéb beosztásban lévő vezetők (főosztályvezetők, osztályvezetők, csoportvezetők stb.) kinevezésének, megbízásának kérdéseit is. Ezen vezetők vezetői munkaköre határozott időre szól, a rendes, határozatlan idejű munkaszerződése mellett.

——

Kérdés: Korábban pályázatam vezetőnek közművelődési intézmény élére. Akkor feltétel volt az államháztartási ismeretek 120 órás képzés elvégzése. Ezt a képzést továbbra is el kell végezni?

Válasz: Igen, ennek a tanfolyamnak az elvégzése továbbra is kötelező költségvetési szervek esetében, akár közalkalmazotti kinevezés melletti magasabb vezetői megbízással, akár munka törvénykönyve szerinti vezetői munkakör betöltésével látják el feladatukat. Gazdasági társaságok esetében ez továbbra sem feltétel.

—-

Kérdés: A vezetői pályázatok kiírását, elbírálását hogyan érintik az új szabályok?

Válasz:

Közalkalmazotti kinevezés melletti vezetői megbízás esetén a következő szabályok szerint kell eljárni. A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) kormányrendelet (https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes) nem tartalmazza a vezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárásrendet, azok során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban és 20/B. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A főbb szabályok: magasabb vezetői megbízás csak pályázat útján tölthető be, a pályázathoz csatolni kell a főbb dokumentumokon kívül a vezetői programot, a pályázati eljárás során egy szakértelemmel rendelkező bizottságnak kell meghallgatnia a pályázókat.

 

A Munka törvénykönyve szerinti vezetői munkakör betöltése esetén a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c07486698c1e79f9d8b2620a74c31204c82ee41b/megtekintes) 5. §-a és 6. §-a szerint kell eljárni. Ezek a szabályok lényegében megegyeznek a korábban a 150/1992-es kormányrendelet szerinti eljárásrendnek. 2020. november 1-től azon közművelődési intézmények esetében, amelyekben a közalkalmazotti jogviszonyok munka törvénykönyve szerinti jogviszonnyá alakultak át, az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartású költségvetési szervként működik, intézmény vezetésére vonatkozó vezetői munkakörök esetében kötelező pályázatot kiírni. (1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdés szerint.)