A Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adott át a Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete. Kerekes László-díjat kapott dr. Ablonczy Lászlóné és Máté Lászlóné.

A kitüntetés az egyesület javaslata alapján adományozható olyan egyéneknek vagy közösségeknek, akik a közművelődésben hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végeztek, megbecsülést szerezve önmaguknak és a városnak, megyének. Az erkölcsi kitüntetés Kerekes László nevét viseli, emléket állítva annak a kollégának, aki a József Attila Művelődési Központ vezetőjeként megalapozta az intézményben folyó szakmai tevékenységet. A díjat Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas, érdemes művész készítette, átadta Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesülete elnöke és Antalné Prezenszki Piroska, a Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete elnöke. A díjak átadására 2017. január 27-én, Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulóján, ünnepi keretek között került sor.

Kerekes László díjban részesült dr. Ablonczy Lászlóné (született Bányai Edit) nyugalmazott népművelő. Dr. Ablonczy Lászlóné szakmai pályafutását 52 évvel ezelőtt Békés megyében kezdte, majd 1979-től Nógrád megyében, Salgótarjánban folytatta. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ elődjénél dolgozott, ahol a megyei művészeti, szakmai-módszertani csoport vezetője, majd az intézmény módszertani igazgatóhelyettese lett.

1986-ban a salgótarjáni Kohász Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója lett. 1993-ban visszatért a megyei szintű közművelődési feladatellátásba, a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézetbe. Nagy szakmai hozzáértéssel és szeretettel segítette a megyében élő képző- és iparművészek, népművészek tevékenységét. Gondoskodott szakmai továbbképzéseikről, bemutatkozási lehetőségeikről. Lelkes, kitartó munkájának köszönhetően jelentősen megerősödött a megye amatőr színjátszó, valamint vers- és prózamondó mozgalma. Részt vett helyi közösségfejlesztési programokban, gondozta a megyében működő falugondnoki hálózatot.
Több egyesület megalakításánál bábáskodott, és mindig szívügyének tekintette a Nógrád Megyei Népművelők Egyesületének helyzetét, melynek éveken át ügyvezető alelnöke volt. Ablonczy Lászlóné több évtizedes, nagy szakmai igényességgel végzett közművelődési tevékenysége példaértékű lehet a kollégák, a fiatalabb generáció számára is.

Kerekes László-díjban részesült Máté Lászlóné (született Kaszás Mária). Máté Lászlóné 1988-ban az egri tanárképző főiskolán történelem tanári és népművelői szakon végzett. Salgótarjánban, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban két évtizeden át dolgozott. 2004-ben a Debreceni Egyetem informatikus könyvtár szakán szerzett egyetemi diplomát, könyvtárostanár szakiránnyal.

2009-től a Nógrád megyei közművelődési feladatellátásban dolgozott tovább. 2013-ban a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád megyei irodavezetőjének nevezték ki. Nevéhez fűződik a MÚZSA Művészeti Fesztivál megyei rangra emelése, amely – a megyei közművelődési szakemberekkel segítségével – alkalmat teremt az amatőr alkotók bemutatkozására. Máté Lászlóné szakmai tevékenységéhez kötődnek – többek között – a megyei közművelődési napok, a Magyar Népmese Napja, a digitális értékmentés, a szakmai továbbképzések, a Kapunyitogatók és a települési értékfeltárás. 2017 januárjától az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft módszertani referense.
Lelkesedése, tenni akarása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megye népművelői 2010-ben szakmai egyesületbe tömörültek, melynek 5 éven át elnöke volt. A 2015-ös tisztújítás során elnöki posztjáról – megnövekedett munkája miatt – lemondott, de vezetőségi tagként továbbra is oszlopos tagja az egyesületnek. Munkája elismeréseként 2016-ban elnyerte a Magyar Népművelők Egyesülete emlékplakettjét.