A Magyar Közlöny 2017/8. számában olvashatóak az erről szóló kormányrendeletek.
A 8/2017. (I. 23.) Korm. r. rendelkezése szerint az illetménypótlék a 2017. január-november hónapokra jár.A pótlék – mint azt az alábbi táblázat is bizonyítja – ha különböző mértékben is, de minden közalkalmazottnak jár, tehát nem csak a szakmai munkakörben dolgozóknak, hanem a gazdasági, technikai közalkalmazottaknak is. Nem jár viszont a gazdasági társaságként működtetett közművelődési szervezet alkalmazottainak.

A bérpótlék mértékét a 20000 Ft-os pótlékalap százalékában a 9/2017. (I. 23.) Korm. r. határozta meg 1. sz. mellékletében.

kult-potlek