A közművelődés két legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Magyar Népművelők Egyesülete együttes elnökségi ülést tartott január 31-én Budapesten, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A két szervezet elnöke kezdeményezésére létrejött munkaértekezleten fontos megállapodások születtek az MNE és a KKOSZ jövőbeli együttműködését illetően.

Röviden összefoglaljuk ezeket:

A két országos szervezet lehetőség szerint egyeztetett álláspontot fog képviselni a szakmát érintő politikai, jogi és szakmai kérdésekben.

Igyekeznek az egyes problémakörökben megfogalmazott álláspontjaik kommunikációját egyeztetni. E közös kommunikációs platform kialakításának első lépéseként megállapodtak, hogy a különböző szakmai anyagokban és a nyilvánosság számára megfogalmazott nyilatkozatokban következetesen a közművelődési terminológiát kívánják használni.

Az országos szakmai feladatellátó intézmény felé (NMI Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) együttesen fogalmazzák meg azokat a szakmai igényeket, amelyeket elvárnak a közművelődés módszertani háttértámogatásaként.

A megszüntetett Wlassics- és Bessenyei–díjak kapcsán kezdeményezik az illetékes minisztériumnál a közművelődési szakma állami elismerésének újradefiniálását. Ezzel párhuzamosan megvizsgálják a szakmai szervezetek által alapítandó közös civil közművelődési díjak alapításának lehetőségét.

Kezdeményezik a közművelődés nemzeti értéktárba való bekerülését, valamint hungarikummá való minősítését.