A törvényi rendelkezések és a Magyar Népművelők Egyesületének alapszabálya értelmében az MNE elnöksége az alábbiakban teszi közzé a 2016. évről szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi jelentését. Az alábbi dokumentumok a 2017. május 18-án tartandó közgyűlés hivatalos mellékletét képezik.

Beszámoló a Magyar Népművelők Egyesülete 2016. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
(A dokumentum letölthető ITT pdf-ben) Az MNE-ére vonatkozó kettős könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített beszámolója ITT érhető el.

1. Szervezeti élet

Az egyesület belső szervezeti ügyeivel kapcsolatos tevékenység alapjaiban nem változott 2016-ban. Az egyesület munkáját irányító elnökség közvetlen kapcsolattartása folyamatosan biztosított volt. Az egyes tagszervezetek felé történő kommunikációt az ügyvezető alelnök bonyolította. A korábbi egyesületi elnök, Sajó Attila lemondásából eredő szervezeti problémákat az előre tervezett módon, gond nélkül bonyolította az elnökség.
A 2016. október 2-ra megszervezett elnökválasztó közgyűlés után helyreállt a korábbi működési mechanizmus. Az elnökség és az új elnök együttműködési rendje zavartalanul alakult ki az év végéig.
A tagok tájékoztatása tekintetében a korábbi háromlépcsős információ áramoltatást a negyedik negyedévtől folyamatosan igyekeztünk átterelni a közvetlen tájékoztatásra. Ennek első lépéseként létrehoztuk az MNE új honlapját, amely az eseményektől függően, rövid időn belül közzéteszi a fontos szervezeti híreket. Élővé tettük az egyesület Facebook profilját, amely oldal követőinek száma lassan, de folyamatosan nő. Elindítottuk azt a mindmáig tartó adatrögzítési folyamatot, amelynek segítségével közvetlenül fogjuk tudni elérni tagtársainkat. Szintén fontos adatbázisépítés kezdődött azzal, hogy a rendezvényeink, egyéb akcióink kapcsán rögzített e-mail címeket feldolgozzuk, és ennek segítségével információkat, felhívásokat tudunk majd nagy számban közzé tenni a szakma képviselői számára.
Az egyesületi életben komoly szerepet vállaló kollégák elismerését továbbra is fenntartjuk. Az Egyesületi Plakettet 2016-ban Máté Lászlóné, a Népművelők Nógrád Megyei Egyesületének korábbi elnöke vehette át. Szintén elismerjük azon önkormányzatokat, amelyek tevékenységükkel példát mutatnak a települési közművelődési feladatellátásban. 2016-ban az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjban részesült Kajdacs Község Önkormányzata, Biatorbágy Város Önkormányzata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Budapest X. kerület (Kőbánya) Önkormányzata.
Sajnos lassú folyamatnak bizonyul jogi ügyeink rendezése, az új elnök bejegyzése, illetve az alapszabály módosításának elfogadása. A korábban indított eljárás hiánypótlása jelenleg is zajlik.

2. Szakmai érdekképviseleti tevékenység

A 2016-os évben a szakmai érdekképviselet alapvetően három tevékenységcsoportban valósult meg.

a) Részvétel a szakmapolitikai egyeztetéseken (Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala)
Általában megállapítható, hogy e tekintetben a 2016-os év viszonylag eseménytelenül telt annak ellenére, hogy a háttérben folyt a kulturális alaptörvény módosításának előkészítése. Az ágazati minisztérium azonban ebbe  sem egyesületünket, sem más szakmai szervezetet nem vont be.

b) Véleménynyilvánítás a szakmát érintő ágazati döntésekkel kapcsolatban
Egyesületünk tiltakozott a minisztériumi háttérintézmények átszervezése során a Nemzeti Művelődési Intézet megszüntetése ellen. Szintén tiltakoztunk a Bessenyei-díj megszüntetése miatt. E tekintetben egyeztetés folyt a KKOSZ és a KKDSZ képviselőivel.

c) Magasabb vezetői pályázati kiírások szemlézése, részvétel a szakmai bizottságokban
Az anyagi és szervezési okok miatt 2016 áprilisában felfüggesztett vezetői pályázatok szemlézése novemberben újraindult. A korábban megszokott mechanizmusok szerinti tevékenység új elemekkel is bővült. Elindítottuk annak az egyesületi normarendszernek a kidolgozását, amelynek az MNE által kiküldött szakértők munkájának egységesítése, a szakmai színvonal kontrollja, tevékenységük segítése a célja. E fejlesztő folyamat eredményeivel a tagság a 2017-ben fog találkozni. Ennek eredményeként már található letölthető szakmai anyag honlapunkon, és a fejlesztés eredményeit továbbra is közzé tesszük.
A szakmai érdekképviselettel kapcsolatosan elindítottuk azt a folyamatot is, amelyben a közművelődési szakma más szervezeteit megkeresve igyekszünk együttműködést kialakítani a jövőben. E tekintetben 2016-ban előzetes egyeztetés folyt a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezetével és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. Az egyesület elnökségének szándéka a társszakmák országos szervezeteinek bevonása az együttműködésbe.

3. Szakmai rendezvények

a) Kultúrházak Éjjel-nappal
A 2016. február 5-7 között megrendezett X. rendezvénysorozat széles összefogással valósult meg. Partnerként csatlakozott hozzánk a Cseh Tamás Program, a Hagyományok Háza, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, valamint a Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. Továbbra is stratégiai partnerünk maradt a Nemzeti Művelődési Intézet. Fő támogatónk az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt.
2016-ban a fő hangsúlyt az élő zenére helyeztük. Szlogenünk „Az élő zene bűvöletében”volt.
A három napos rendezvénysorozaton, 600 helyszínen több mint 2000 program valósult meg. A rendezvénysorozatról szóló kiadványunk 500 példányban jutott el tagtársainkhoz.
A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan három pályázatot hirdettünk meg (innovációs, fotó és történeti feltáró). A pályázatok eredményhirdetését az „élő zenéről” szóló szakmai konferencián tartottuk a Nemzeti Művelődési Intézetben.

b) Népművelők XXXII. Vándorgyűlése – Vecsés
Szakmánk legnagyobb találkozóját május 10-11 között szerveztük meg Vecsésen, a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A rendezvény a korábban megszokott forgatókönyv szerint zajlott. Az első nap délután az ide érkező kollégák szakmai előadásokat hallgathattak meg, majd a kitüntetések átadására került sor. A második nap délelőtt tovább folytatódott a szakmai program a kultúra finanszírozásáról szóló kerekasztal beszélgetéssel. Ezután a szokásos szakmai kirándulásokra került sor. Harmadik nap délelőtt pedig egyesületünk 2016. évi rendes közgyűlését bonyolítottuk le.

c) Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek VI. Konferenciája
A kecskeméti Hírös Agóra hatodik alkalommal látta vendégül az MNE szakmai összejövetelén. A 2016. június 22-23-án megrendezett találkozó kiemelt témája a kultúra és a gasztronómia találkozása volt.
A meghívott 7 határon túli magyar szervezet, valamint az MNE tagszervezetének képviselői 20-30 perces prezentációk segítségével ismerkedhetett ezzel az egyre népszerűbb területtel.
A találkozón, szervezési nehézségek miatt a korábbiakhoz képest viszonylag kevesebb számú kolléga vett részt. Magán a szakmai rendezvényen és később az egyesület egyéb fórumain is felvetődött e rendezvényünk újragondolásának szüksége.
Külön szempontként kerül be az elnökség látókörébe a határon túli magyar kulturális szervezetetekkel folytatandó szisztematikus együttműködés kérdése.

d) Nyugalmazott Népművelők Országos Találkozója
A Tamásiban 2016. szeptember 21-én megrendezett találkozó, minden eddiginél nagyobb érdeklődést hozott. Az ide érkező közel 100 nyugalmazott népművelő a szakmai előadásokon túl szabadidős programokon is részt vehetett.

e) Népművelő Polgármesterek II. Országos Találkozója
A 2015-ben indult kezdeményezés folytatásaként 2016. november 22-23-án szerveztük meg a  Népművelő Polgármesterek II. Találkozóját Hajdúböszörményben. A rendezvényt egybekötöttük az MNE szokásos őszi szervezetfejlesztési műhelyével. A szakmai programon elsősorban az önkormányzati vezetők szemszögéből vizsgáltuk a települési közművelődési feladatellátást. Az egyes községekben, városokban folyó kulturális tevékenységeken túl volt módunk közvetlen konzultációt folytatni a meghívott polgármesterekkel a szervezetfejlesztési műhely keretei között. A szakmai beszélgetések tanulságaként megállapíthattuk, hogy politikai hovatartozástól függetlenül minden település számára rendkívül fontos a helyi kultúra kérdése. A helyi vezetők ez irányú törekvéseinek legfontosabb partnerei a településen dolgozó népművelők, könyvtárosok.

4. Az egyesület gazdálkodása – kiegészítő melléklet a mérleghez

A felügyelő bizottság az egyesület gazdálkodásával és mérlegével kapcsolatosan a következő megállapításokat teszi:

 • A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, a leltár az egyeztetéses, illetve tényleges felvétellel készült.
 • A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepel. Pénzeszközeink egyeztetése tényleges leltárfelvétellel megtörtént, a pénzkészlet leltározásánál eltérés nem volt.
 • Az Egyesület nem rendelkezik épülettel, nincsenek tulajdonában immateriális javak.
 • Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.
 • Behajthatatlan követelésünk nincs.
 • Aktív időbeli elhatárolásként mutattunk ki 2.428.240,- Ft összeget, amely a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2017 programsorozathoz kapcsolódik, de pénzügyileg 2016. évben került rendezésre.
 • Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.
 • Rövid lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván a Kultúrházak éjjel-nappal 2017 programsorozat lebonyolításához kiállított számlát, fizetési határidő január 20.
 • Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a 2016. évben számlánkra érkezett pályázati támogatás összegét, melynek felhasználási határideje 2017. június 15-ig tart. A pályázati összegből fel nem használt rész elhatárolásra került 8.794.341,- Ft-ban. Itt került még kimutatásra 22.827,- Ft, amelynek kifizetése 2017-ben történt meg, de a 2016. évi eredményt terheli.
 • Az előző évi elhatárolások rendezése megtörtént.
 • A források a mérlegben, könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Összes bevétel :             18.111 E Ft
ebből – tagdíj                  208 E Ft
– egyéb bevétel                  429 E Ft
– pályázati pénzeszköz   17471 E Ft
– egyéb                                      3 E Ft

Összes kiadás:                                          18.426 E Ft
– ebből  – anyagjellegű ráfordítás          17.405 E Ft
– irodaszer, nyomtatvány                               13 E Ft
– egyéb                                                               29 E Ft
– szállítás                                                           81 E Ft
– bérleti díj                                                     805 E Ft
– reklám                                                        8821 E Ft
– utazási költség                                            386 E Ft
– postaköltség                                                   41 E Ft
– honlap költsége                                           953 E Ft
– csoportos étkezés                                      1557 E Ft,
– szállás, étkezés, előadói díj                     4537 E Ft
– bankköltség                                                   151 E Ft,
– illeték adó                                                        31 E Ft
– megbízási díj                                                290 E Ft
– személyi jellegű ráfordítás                         627 E Ft
– szgk. és útiköltség elsz.                               596 E Ft
– reprezentáció                                                   31 E Ft
– bérjárulékok                                                     71 E Ft
– értékcsökkenés                                                33 E Ft

Eredmény:                                                        315 E Ft veszteség

A saját tőke változása:
eredménytartalék                                           498 E Ft

 1. évi mérleg szerinti eredmény             315 E Ft veszteség

Támogatás-elszámolási kötelezettségünknek teljes mértékben és határidőben eleget tettünk.
Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.
Könyvvizsgálati kötelezettségünk nincs.
Az ügyészség 2014. július 1-től megszüntette közhasznú besorolásunkat – indoklásuk szerint nem tartottuk be az alapszabály módosításának beadási határidejét. Újból benyújtott kérelmünket hiánypótlásra visszaadták, így 2016. évre vonatkozólag közhasznúsági besorolással nem rendelkezünk.
A tisztségviselők nem részesülnek díjazásban, ha pályázati lehetőség nyílik rá, az egyesületi munkához kapcsolódó közlekedési költségeik megtérítését finanszírozza az Egyesület.

5. Összefoglaló értékelés

A Magyar Népművelők Egyesülete 2016-ban szakmailag aktív, az érdekképviselet vonatkozásában átlagos évet zárt. A korábban kialakított rendezvény struktúrát fenntartottuk. Ugyanakkor az elnökségben elindult egy olyan együttgondolkodás, amely bizonyos rendezvények újrapozicionálását jelenti.
Szervezeti életünk fejlesztése az év második felében intenzívebbé vált. Ugyanakkor ezzel kapcsolatosan a következő években komoly feladatok előtt állunk.
A szakmai érdekképviselet erősítésének útját a más szakmai szervezetekkel való hatékonyabb és koordinált együttműködésben fogalmazhatjuk meg. Ez vonatkozik mind a közvetlenül a közművelődéssel foglalkozó országos szervezetekkel való együttgondolkodásra, mind pedig a társ szakmák hasonló egyesületeivel megvalósítandó közös munkára.
Gazdálkodásunk, az időnkénti financiális problémák ellenére, kiegyensúlyozottnak mondható. Ugyanakkor továbbra is a pályázati források jelentik a gazdálkodás alapját. A rendelkezésre álló források belső arányát célszerű lenne a saját bevételek irányába tolni. Elkerülhetetlen lesz a tagdíjak emelése.

 1. május 2.

Bordás István
elnök