A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik legrégebben működő, kultúraközvetítőket tömörítő egyesület Magyarországon. Egyéni és szervezeti tagságát tekintve a legnagyobb civil szerveződés e körben.

Az MKE 2017. május 3-án, az Országos Széchenyi Könyvtárban tartotta évi rendes küldöttgyűlését. Az eseményre – a korábbi szokásaiknak megfelelően – meghívták a partnerszervezetek képviselőit is. A Magyar Népművelők Egyesületét Bordás István elnök képviselte. A küldöttgyűlés kezdetén a köszöntők között hangsúlyozta az együttműködés fontosságát.

Az eseményen az MNE elnöke az alábbi köszöntőt mondta el:
(Letölthető pdf-ben ITT.

Tisztelt Küldöttgyűlés, Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Népművelők Egyesülete nevében tisztelettel köszöntöm a Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttgyűlését. Nagyon megtisztelő számomra, hogy meghívtak, és különösen nagy megtiszteltetés, hogy köszönthetem Önöket ezen az eseményen.

Bár a népművelők és a könyvtárosok a kultúraközvetítés más-más szakmai területét képviselik, feladataink jó része azonban közös: az egyetemes és főként a magyar kultúra szolgálata, a művelődés értékeinek közvetítése, a magyar polgárok életének jobbá tétele a kulturálódás lehetőségeivel.

Mi ugyan külön szervezetekben dolgozunk, de lássuk be: a magyar lakosság nagy része számára, főleg a kisebb településeken, a könyvtár és a kultúrház nem különül el ilyen módon egymástól. Ez az állapot természetszerűen alakult így. Igaz, e tényt sokan magyarázzák, ne adj’ Isten, félremagyarázzák.

A világ átalakulása, a körülöttünk lévő közéleti, politikai légkör egyre inkább arra szólít fel minket, hogy ne csak a mindennapok munkájában, hanem szervezeti szinten is szorosabban, hatékonyabban működjünk együtt.

Igaz, hogy szakmáink hagyományai, történelmi előzményei eltérőek. Lássuk be, e tekintetben a könyvtárosoknak évszázados előnyük van. A mai kor kihívásai, felelősség vállalásunk, ugyanakkor természetszerűen egy ugyanazon oldalon talál bennünket a társadalmi kihívásokkal szembeni helytállásban.

Tisztelettel kérem a küldöttgyűlést, általában a könyvtáros szakma képviselőit, hogy azt a folyamatot, amelyben a Magyar Népművelők Egyesülete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szorosabbra fűzheti kapcsolatait, támogassák!

Őszinte szívvel gratulálok az Egyesületnek az eddig elért eredményeihez, kívánok további munkájukhoz sok sikert!