A Magyar Népművelők Egyesülete 34. alkalommal Szegeden rendezte meg a Népművelők Országos Vándorgyűlését. A program előkészítésében és lebonyolításában ezúttal a Szent-Györgyi Albert Agóra és a  Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete volt partnere az országos szervezetnek. A május 16-18. között lebonyolított eseménysorozaton több, mint 200 népművelő és érdeklődő vett részt.

A kialakult hagyományoknak megfelelően az első nap szakmai áttekintő előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, illetve ekkor került sor az Egyesület által adományozott kitüntetések átadására is.

A megszokott köszöntők után elsőként Kardos János, Szeged Megyei Jogú Város osztályvezetője mutatta be a csongrádi megyeszékhely kultúratámogató tevékenységét.
Dr. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára a kultúrafogyasztás változó tendenciáiról tartott előadást. A legutóbbi kutatások eredményeit felvonultató prezentációja olyan tényekre mutatott rá, amelyek nagy befolyással vannak a közművelődési munka mindennapjaira.
Dr. Bajor Tibor, a Közszolgálati Egyetem oktatója olyan jogi összefüggéseket ismertetett, amelyek jelentős hatással vannak a települési kulturális feladatellátásra. Előadásában kitért a kulturális törvény várható módosításának néhány olyan kérdésére, amelyek a jogharmonizációt érintik.
Bordás István, az MNE elnöke áttekintő előadásában számba vette az egyes településtípusok feladatellátásának jelenlegi helyzetét. Kitért továbbá az országos szakmai háttérszolgáltatás és a képzés összefüggéseire is.
Csóti Csaba, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete elnöke beszámolt a szervezet érdekvédelmi politikájáról.
Előadása végén ismertették azt a tiltakozó nyilatkozatot, amelyet a KKDSZ és az MNE közösen fogalmazott meg, tiltakozásul az 1997. évi CXL. tv. módosításának módszere és tartalma miatt.

(Az előadásokat kísérő prezentációk letölthetők pdf formátumban:

A nap hátralévő részében az MNE kitüntetéseinek átadására került sor.
Önkormányzatok a közművelődésért díjat kapott Baj Község Önkormányzata, Tiszaújváros Önkormányzata, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Egyesületi Emlékplakett kitüntetésben részesült Sajó Attila.
(A laudációk a kitüntetett nevére kattintva megtekinthetők pdf formátumban.) 

A Vándorgyűlés második  napjának délelőttjén elsősorban az önkormányzati feladatellátás mindennapjairól volt szó. Dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem tanszékvezető tanára nyitó előadásában a Nemzeti Művelődési Intézet legutóbbi, az önkormányzatok körében végzett kutatását ismertette. Ezt követően kerekasztal beszélgetésre került sor, amelyen a legnagyobb önkormányzati képviselők fejtették ki álláspontjukat a közművelődés mindennapjait érintő kérdéseikben. A beszélgetés résztvevői voltak: Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke; Májer József, a Zempléni Település Szövetség elnöke; Szentgyörgyi József, a Baloldali Önkormányzatok Közösségének ügyvezető elnöke és Dr. Áldozó Tamás, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége társelnöke.

(Juhász Erika előadása letölhető pdf-ben)

Az ebédet követően fakultatív programok keretében szakmai kirándulásokra indultak a résztvevők.

A Vándorgyűlés harmadik  napján olyan szolgáltatók által kínált innovációkat mutattak be a felkért előadók, amelyek a közművelődési tevékenység mindennapjaiban nyújthatnak segítséget a szakembereknek.

A Vándorgyűlés utolsó programjaként került sor az MNE 2017. évi rendes közgyűlésére.