Szakmai műhelyt szervezett a Magyar Népművelők Egyesülete 2017. október 21-22-én Kecskeméten. A szűk körű fórumot az MNE vezetősége kettős céllal hívta össze. Egyrészt át kívánták tekinteni a kulturális alaptörvény módosításának következményeit a közművelődési szakmára nézve. Másrészt egy szakmai jövőkép lehetséges felvázolásának módozatait kívánták számba venni.

Az összejövetel első napján Bordás István elnök felvázolta a törvénymódosítással kapcsolatos megválaszolandó kérdések csoportját, illetve Gábor Klára elnökségi tag részletesen ismertette a törvény és a várható miniszteri rendelet tartalmát. Ezen túl összehasonlításokat is tett a korábbi szabályozással kapcsolatosan. A műhelymunka párbeszédes részében a meghívott szakemberek probléma- és kérdéslistát állítottak össze. Ezzel azt a célt kívánták szolgálni, hogy a törvényi rendelkezések betartásához segítséget kérjenek a törvény kidolgozóitól, a felvetett kérdésekre kapott válaszokat továbbítsák a feladatellátók felé.

A szakmai program második napját Csepeli György áttekintő előadása nyitotta, amely a közösségek modern értelmezéséhez nyújtott segítséget a jelenlévő kollégáknak. Ezt követően Török József a közművelődési szakma jelenlegi helyzetének áttekintő képét alkotta meg egy nagy ívű előadásban.

A helyzetképet felvázoló prezentációkat követő szakmai vitában az a következtetés született, hogy a műhely tagjai javasolják az MNE elnökségének egy, a szakmára vonatkozó stratégiai műhely létrehozását. Összegző megállapításként elhangzott az is, hogy az egyesület szervezeti életének megújítása is szükséges.