A két országos szervezet 2017 elején elhatározta, hogy szakmai céljaik, tevékenységük, rendezvényeik egyeztetése érdekében legalább évi egy alkalommal együttes elnökségi ülést szervez. A két elnökség 2018. évi első összejövetelét január 24-én tartotta az Aranytíz Kultúrházban Budapesten.

Az összejövetelen a vezető testületek elhatározták, hogy közösen tesznek lépéseket a közművelődési szakma tarthatatlan bérhelyzetével kapcsolatosan. Megállapították, hogy a jelenlegi bérek veszélyeztethetik a közművelődési szakma számára, a Kulturális Államtitkárság által megfogalmazott középtávú fejlesztési terveket.

A két elnökség döntött, egy közösen létrehozandó civil közművelődési szakmai kitüntetés alapításáról.

Elfogadta, hogy szakmai etikai kódexet kíván nyilvánosságra hozni. Ehhez a nyilatkozathoz minden népművelő kolléga egyénileg csatlakozhat majd. Az etikai kódex első olvasatának szövegezését a Budapesti Népművelők Egyesülete már elvégezte.