A díjat az a népművelő, közművelődési szakember kaphatja meg, aki az ifjúság igényes művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kimagasló eredményt ért el;

 

Felhívás letölthető ITT!   –  Javaslattételi lap letöltése ITT!  


FELHÍVÁS

kitüntetési javaslat megtételére

A Lehel László-díj Alapítói felhívással fordulnak szakmabeliekhez és kívülállókhoz, hogy tegyenek javaslatot az általuk alapított

LEHEL LÁSZLÓ-DÍJ

  1. évi odaítélésére.

A díjat az a népművelő, közművelődési szakember kaphatja meg, aki az ifjúság igényes művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kimagasló eredményt ért el; vagy, aki a pályakezdő- vagy perifériára szorult kollegák számára lehetőséget adott, hogy kibontakozhassanak; illetve, aki a közművelődési szakma közösségéért, szakmai összefogásáért sikeresen tevékenykedett. A díj életmű elismeréseként is adható.

A díjat az Alapítók által felkért 5 tagú Bizottság ítéli oda minősített többségű szavazással. Az Alapítók évente csak egy díjat adományoznak.

A díjat minden év szeptember 27-én, Lehel László születésnapján a kitüntetett munkahelyén adja át a Kezdeményezők megbízottja a jelenlévő Kezdeményezők nevében. A díjátadási ceremónia nyilvános.

A díj maga, művész által tervezett érem, amelyen Lehel László arcképe van dombormű formában. Jelképezi az együttérzést, a kreativitást, az igényességet, a szeretetet, a segítőkészséget, a szolidaritást. Hátoldalába bele van vésve a díjazott neve és a kitüntetés éve. A díj mellé oklevél is jár, melyen a díjazott méltatása szerepel.

A felterjesztést írásban kell megtenni. (Kéretik papíros alapú és elektronikus formában is!) Ennek tartalmaznia kell a javasolt szakember adatait (név, lakáscím, telefonszám), szakmai pályaívét röviden, valamint a javaslat indoklását; továbbá a felterjesztő adatait is (ld. melléklet: Felterjesztési javaslat). A felterjesztő vállalja, hogy – amennyiben jelöltje nyeri el a díjat – megrendezi a díjátadási ünnepséget 2018. szeptember 27-én.

A felterjesztés elküldésének határideje: 2018. március 31.

Cím: Romhányi András Budapest XIX. Baross utca 48. 1192

romhanyi@magyarkollegium.hu

 

Budapest, 2018. január 13-án

 

A Lehel László-díj Alapítói

*

Lehel László, népművelő 1974 óta dolgozott kulturális területen. A Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ intézményének felépítője, szellemiségének megálmodója és megvalósítója. Szakmai munkásságára a nyitottság, a kreativitás, a színvonalas szakmai munka iránti elkötelezettség, az emberség és a kollegák segítése volt jellemző. Megkülönböztetett felelősséget érzett a felnövekvő generációk iránt. Magas színvonalú szakmai tevékenységét a közművelődési szakmában mindenki elismerte. Munkásságáért elnyerte – többek között – a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Ragyogó pályaívét 2003-ban bekövetkezett halála törte ketté.