Az MNE elnöksége az alábbiakban teszi közzé az Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló munkatevét.

Munkaterv a Magyar Népművelők Egyesülete 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéhez

 1. Szervezeti élet

Cél:

 • Az Egyesület szervezetének hatékony működtetése. A tevékenységek jó koordinációja.
 • A tagok tájékoztatásának hatékonyabbá tétele.
 • A szervezeti elismerések további fenntartása.
 • A a megyei szervezetek hatékonyabb bevonása az egyesületi élet tevékenységeibe.
 • A tagdíj fizetési fegyelem javítása.
 • A nyilvántartások pontosítása.

 

Tevékenységek:

 • Az egyesület vezető szerveinek (elnökség, választmány, felügyelő bizottság) hatékony együttműködése:
  • Havi rendszeres elnökségi ülések.
  • Az elnökségi ülések között időszakban folytatott elektronikus kommunikáció.
 • Az egyesületi kommunikáció továbbfejlesztése:
  • A honlap folyamatos működtetése, továbbfejlesztése
  • A facebook profil működtetése, fejlesztése
  • Egyesületi elektronikus hírlevél indítása és működtetése.
 • Az Egyesületi elismerések rendszerének működtetése, fejlesztése:
  • Az Egyesület által alapított kitüntetések odaítélése.
  • Más szakmai szervezettel közös országos közművelődési díj alapítása.

 

 1. Szakmai érdekképviseleti tevékenység

Cél:

 • A közművelődési szakmai hatékony szakmai érdekképviselete politikai döntéshozók felé
 • A közművelődési szakmai szervezetek hatékonyabb együttműködése szakmapolitikai és szakmai kérdésekben.
 • A közgyűjteményi szakmai szervezettek való együttműködés fejlesztése. Lehetőség szerint formalizálása.
 • A határon túli közművelődési szervezetekkel való kapcsolatok fejlesztése.
 • Hozzájárulás a közművelődési szakigazgatási tevékenység színvonalának emeléshez.

Tevékenységek:

 • Állásfoglalások, szakmai anyagok közzététele a felmerülő szakmapolitikai kérdésekben.
  • A kulturális törvény módosításából eredő ágazati jogalkotással kapcsolatos véleménynyilvánítás.
  • Az esetlegesen felmerülő, nem a kulturális törvény hatókörébe tartozó, de a szakmát érintő jogalkotással kapcsolatos szakmai vélemények közzététele.
  • Részvétel az esetleges szakmai egyeztető fórumok tevékenységében.
 • Együttműködés a közművelődési szakmai szervezetettel:
  • Együttműködési megállapodás kötése az Erdélyi Közművelődési Egyeseülettel.
  • Együttműködési megállapodás kötése az NMI Nemzeti Művelődési NKFT-vel.
  • Egyeztetés a Népművészeti Egyesületek Szövetségével a leendő együttműködési megállapodás kereteiről.
  • Egyeztetés a Területi Művelődési Intézmények Egyesületével a leendő együttműködési megállapodás kereteiről.
  • Egyeztetés a Magyar Könyvtárosok Egyesületével a leendő együttműködési megállapodás kereteiről.
 • Az együttműködés kereteinek kialakítása a közgyűjteményi szakma országos szervezetivel.
  • Kapcsolat felvétel és egyeztetés a Pulsky Társasággal
  • Kapcsolat felvétel és egyeztetés a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével.
 • A törekvés szakma színvonalának és minőségi kritériumainak megőrzésére
  • A népművelők Etikai Kódexének lefogadása és kihírdetése

 

 1. Szakmai rendezvények

Célok:

 • Az MNE rendezvényei a tagok szakmai fejlődősét szolgálják.
 • A közművelődési szakma országos ismertségének és elismertségének növelése.
 • A MNE rendezvényei a határon túli magyar kultúra közvetítőkel való kapcsolat építését szolgálja.
 • Az MNE rendezvényei a szakmai kapcsolatrendszer ápolást és fejlesztését szolgálja.
 • A MNE rendezvényei a nem formális kapcsolatrendszer fejlődést szolgálják.

Tervezetett rendezvények:

 • Kultúrházak Éjjel-nappal – országos (2018. február 2-4)
 • Szakmai műhelymunkák a CXL. tv.-hez kapcsolódóan – Tiszaújváros (2018. február 20.) Tatbánya (2018. február 27.)
 • Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek VIII. Konferenciája – Kecskemét (2018. március 21-22.)
 • Népművelők XXXV. Vándorgyűlése – Hajdúszoboszló (2017. május 15-17.)
 • Nyugalmazott Népművelők Országos Találkozója – Sárospatak (2018. szeptember 25‑26.)
 • Népművelő Polgármesterek IV. Országos Találkozója – 2018. október
 • Őszi szakmai konferencia és továbbképzés – (2018. november)

 

 1. Gazdálkodási terv
BEVÉTEL  eFt
Árbevétel és egyéb bevételek
Tagdíj bevételek

400

Pályázatok

10100

Bank kamat
Támogatások
Összesen

10500

Összesen
   
KÖLTSÉG
2. Anyagköltségek
Irodaszer

15

Számítástechnikai anyag

25

Könyv, folyóirat
Egyéb anyag

100

Összesen

140

3. Igénybevett szolgáltatás
Szállítás

280

Utazási költségtérítés

120

Számviteli tevékenység
Jogi tevékenység
Tagdíj
Posta

90

Egyéb szolgáltatás

3300

PR, Reklám, kommunikáció

5000

Csoportos étkezés

420

Összesen

9210

4. Egyéb szolgáltatások költségei
Hatósági díjak
Bank ktg

150

Egyéb szolgáltatások költségei
Összesen

150

5. Bérköltség
Munkabér
Tiszteletdíj
Végkielégítés és felmentés
Megbízási díj

250

Összesen

250

6. Személyi jellegű kifizetések
Utazási költség – elnökség

650

Reprezentáció

50

Egyéb
Összesen

700

7. Bérjárulékok
Nyugdíj és egészségbiztosítás

50

Term.beni adója  
Összesen

50

8. Értékcsökkenés
Tervszerinti értékcsökkenés

40

100 e Ft alatti eszk.értékcsökkenése  
Összesen  
9. Egyéb ráfordítások
Egyéb támogatás
Összesen

0

MINDÖSSZESEN

10500

Budapest, 2018. április 30.

 

Bordás István
elnök