A Magyar Népművelők Egyesülete felhívja tagjait és a közművelődési szakmában dolgozó kollégákat, hogy tegyenek javaslatot az Egyesület által adományozható kitüntetések adományozására.

Az MNE Egyesületi Plakett kitüntető díj annak az egyesületi tagnak adományozható, aki a Magyar Népművelők Egyesülete szervezeti életében és a kultúra ápolásában, fejlesztésében, a közösségi művelődés érdekében huzamosabb időn át, kiemelkedő tevékenységet folytatott.
Űrlap ITT tölthető le!

Önkormányzatok a Közművelődésért díj annak a települési önkormányzatnak adományozható, amely hosszú időn keresztül példamutató tevékenységet folytat a helyi közművelődés és kultúra szervezése terén. Olyan finanszírozási és döntéshozatali gyakorlatot alakított ki, amely kiemelten támogatja a helyi kulturális értékek megőrzését, új értékek teremtését. Tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a helyi kulturális intézmények, közösségek működésének segítése.
A díjra három kategóriában lehet javaslatot tenni: községi, városi, megyei jogú városi vagy budapesti kerületi.
Űrlap ITT tölthető le!

A javaslatok megtételének határideje: 2019. április 24. A kitöltött űrlapokat kérjük küldjék az kituntetes@mane.hu e-mail címre.

A kitüntetések odaítéléséről az MNE elnöksége dönt.
A díjakat a Népművelők XXXVI. Országos Vándorgyűlésén, 2019. május 15-én, Zalaegerszegen adják át.