Tisztelt Tagtársak!

 Megállapítást nyert, hogy a 2019.március 2-án, 10 óra 30 percre összehívott közgyűlésünk határozatképtelen volt. Ebből kifolyólag, az érvényes alapszabályunk 11.§ (1)f pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi tárgyakban a Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlést újólag összehívom:

  1. Beszámoló az egyesület leköszönő vezetőségének munkájáról
  2. A jelölő bizottság beszámolója a jelöltállításról
  3. Az elnök, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása

 

A közgyűlés

Helye:
KMO Művelődési Ház (1191 Budapest, Teleki út 50.)

Ideje:
2019. március 5., 10.óra 30 perc.

 

Felhívom a tagtársakat figyelemét, hogy az érvényes alapszabály 11.§ (1)f pontjának és a Ptk. 3:75§g(3) pontjának értemében, az ugyan abban a tárgyban újólag összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

 

Budapest, 2019. március 3.

 

 

 

Bordás István

elnök