A Magyar Népművelők Egyesülete a Kultúrházak éjjel-nappal 2020. évi kommunikációs kampánya keretei között pályázatot hirdet rendezvények megvalósítására.

A pályázat célja:

Olyan rendezvények megvalósítása, amely a kommunikációs kampány során az idei fő tematikához igazodva (Mindennap értéket adunk) bemutatja a magyar közművelődési intézményrendszer sokszínűségét, innovatív jellegét, valamint azt, hogy a közművelődési intézmények által megvalósított programok mindenki számára elérhetőek. A programokat 2020. február 14-e és 16-a között kell megvalósítani.

A pályázók köre:

Minden olyan közművelődési intézmény és/vagy feladatellátó (intézmény, közösségi színtér, kézműves alkotóház, közősségi ház, faluház vagy azok fenntartói) pályázhat, amelyek az elmúlt két évben bizonyíthatóan részt vett a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban és programot regisztrált a kulturhazak.hu oldalon.

A pályázati kategóriák és a pályázható összeg:

A kiíró a Kultúrházak éjjel-nappal 2020. évi kommunikációs kampány sajátosságainak és a reklámértékek felhasználhatóságának figyelembevételével az alábbi pályázói köröket jelöli meg:

  1. Budapesti kerületekben vagy Pest Megyében működő intézmény – pályázható maximális összeg 1.000.000 Ft, (a programot 2020. február 14-én kell megvalósítani).
  2. Bármely Pest megyén kívüli magyarországi városban működő feladatellátó – pályázható összeg 600.000 Ft, (a programot 2020. február 15-én kell megvalósítani).
  3. Bármely község – pályázható összeg 300.000 Ft, (a programot 2020. február 16-án kell megvalósítani).

A pályázat kiírója nem közvetlen pénzbeli támogatás nyújt, hanem a megítélt összeg erejéig a költségvetés támogatási részében felsorolt tételekre vonatkozóan számlát fogad be.

A pályázattal kapcsolatos szakmai elvárások, értékelési szempontok:

  1. Szakmai elvárások

A pályázóknak a programmal illeszkednie kell a kommunikációs kampány szlogenjéhez („Mindennap értéket adunk”). A megvalósított események legyenek újszerűek és minél szélesebb közönségréteget legyenek képesek bevonni. A program elemek az adott napon minél szélesebb idősávot öleljenek fel. A rendezvény előzetes kommunikációjába minél nagyobb számú helyi és regionális sajtót vonjanak be a szervezők a lehető legtöbb médiaeszköz felhasználásával.

  1. Elvárások a költségvetéssel szemben:

A költség megnevezése mellet a pályázó mutassa be a tervezett kiadásokat minél részletesebben, a számítással együtt. Támogatás csak az űrlapban megnevezett költségnemekre kérhető. Saját erő bevonása nem kötelező. Ugyanakkor a megvalósítás teljes költségvetésébe az beszámítható. Itt figyelembe vehető a pályázhatón kívüli más költségnem is. A bírálók külön értékelik az önrész vállalását.

  1. Külön elvárások:

Az 1-es kategóriában induló pályázók esetében a tervezett esemény sor leghamarabb 13 órakor kezdődjön és be kell fogadnia a XV. Kultúrházak éjjel-nappal hivatalos megnyitóját is. Az 1-es és a 2‑es pályázati kategóriában az eseménysornak egy késő esti-éjszakai program elemet is tartalmaznia kell. A 3-as pályázati kategóriában az éjszakai program tervezése nem kötelező.

A pályázat benyújtása:

A pályázat csak az erre a célra kiadott űrlapon nyújtható be. A benyújtás elektronikusan történik a kitöltött és aláírt űrlap pdf formában történő elküldésével, a pályázati űrlapot szükséges csatolni word formában is. Ez utóbbit természetesen nem kell aláírni, viszont az aláírt űrlappal megegyező tartalmúnak kell lennie. Amennyiben az aláírt és a szerkeszthető pdf tartalma eltér egymástól, úgy a kiíró kizárhatja a pályázatot. A dokumentumot a palyazat@mane.hu e‑mail címre kell elküldeni. A beékezett pályázatról visszaigazolást küldünk. A késve beérkezett pályázatokat nem tudjuk értékelni. Szintén nem értékeljük azokat a pályázatokat, amelynek benyújtója nem szerepel a 2018. és a 2019. évi Kultúrházak éjjel-nappal akció regisztrációs adatbázisában.

Benyújtás határidő 2020. december 23., 16. óra.

A pályázat odaítéléséről a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége dönt. Mindhárom kategóriában egy-egy támogatás kerül odaítélésére.

További Információ Bordás István elnöktől kérhető (06-20-626-5102, elnok@mane.hu)

A pályázati űrlap ITT, a kiírás ITT tölthető le!

2020. december 4.

Az MNE elnöksége