Az alábbiakban közöljük az MNE állásfoglalását az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett,  a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetre vonatkozóan.

dr. Cseporán Zsolt

titkárságvezető, főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Művészeti, Közművelődési és Közgyűjteményi Ügyekért Felelős

Helyettes Államtitkárság

H-1055 Budapest, Szalay utca 10–14.

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Köszönettel megkaptuk a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló tervezetet.

Ezzel kapcsolatosan a Magyar Népművelők Egyesülete az alábbi állásfoglalást fogalmazza meg.

A tervezetben megfogalmazottak az 1992, a Kjt. hatályba lépése óta a legnagyobb munkajogi változtatást jelenti a közgyűjteményi és közművelődési ágazatban. Erről a javaslatról semmilyen előzetes egyeztetés, tárgyalás sem az intézmények fenntartóival, sem a szakmai szervezetekkel nem folyt. Nincs tudomásunk hatástanulmányról, amely azt vizsgálná, mennyiben szolgálja a javaslat végrehajtása az ágazatok számára kijelölt kultúrpolitikai célok megvalósítását.

Mindezek mellett a tervezet benyújtása és társadalmi vitára bocsátásának időzítése nem tette lehetővé, hogy szervezetünk a dokumentumot tagjai elé terjessze és arról báminemű érdemi vitát folytasson. Az egyeztetési eljárás ily módon történő lebonyolítása ellen egyesületünk tiltakozik. Teszi ezt annak okán is, hogy szervezetünk mindig együttműködő módon állt hozzá a szakmai kérdések megvitatásáshoz.

A joganyagban megfogalmazott munkajogi és szakmai változtatások vélhetően mind negatív, mind pozitív változások lehetőségét magukban hordozzák. Erről azonban érdemi, sok érvet figyelembe vevő, véleményt megfogalmazni nem tudunk.

Mindezek mellett hiányoljuk a tervezet tartalmából azokat a szakmai változtatásokat, amelyek szükségességét egyesületünk több éve hangsúlyozza. Így nem tartalmazza a közművelődési intézmények nyilvántartási rendszerének kialakítását.

Midnezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezet által felvázolt módosítások elsősorban a kistelepülési közművelődési feladatellátásban jelenthet majd veszélyt. Ezek kivédésére feltétlenül szükséges lesz majd figyelni. Erre annál is inkább szükség lesz, mert a művelődési házak és a benne dolgozó szakemberek a kultúraközvetítés alapintézményei. Hiányuk, vagy diszfunkcionális működésük komoly károkat okozna a magyar kultúra széleskörű közvetítésének rendszerében.

Budapest, 2020. április 14.

Üdvözlettel:

Bordás István MNE elnök