Gábor Ilona (1957–)

a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház igazgatója, a Budapesti Népművelők Egyesülete elnöke, a Magyar Népművelők Egyesülete elnökségi tagja

Gábor Ilona Kispest kulturális életének meghatározó és nélkülözhetetlen személyisége. Több mint 3 évtizede dolgozik a KMO Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójaként.

Csak keveseknek adatik meg, hogy évtizedeken keresztül ugyanazon a helyen, ugyanazon cél érdekében, töretlen szakmaszeretettel és hivatástudattal, a társadalmi változásokhoz folyamatosan alkalmazkodva, a szakmai kihívásokra azonnal és rugalmasan reagálva tevékenykedhessen egy, a helyi közösség életét pozitív irányba inspiráló intézmény élén.

E tartalmas szakmai életút során a vezetése alatt álló intézmény munkáját új alapokra helyezte, tevékenységét kiszélesítette, fővárosi és országos szinten is pozicionálta. Vezetői munkáját a progresszív szemlélet, a folyamatos megújulási szándék jellemzi. A KMO Művelődési Központhoz ma 8 tagintézmény tartozik. Szakmai munkájának eredményeképpen megvalósult a XIX. kerületben a különböző szakmai profilú közművelődési színterek egységes rendszerének kialakítása, megőrizve az intézményegységek önálló szakmai identitását.

Innovatív szellemiségű munkatársi közösségével az igényes kultúraközvetítés elkötelezett képviselője. Munkássága alatt új értelmet nyert a közönség, a közösségek és az intézmény kapcsolata, melynek központjában mindig az egyének és a közösségek fejlesztése állt. Az elmúlt évek alatt mára már országos hírűvé vált versenyeket, konferenciákat, nemzetközi rendezvényeket indított útjára. Az első pillanattól kezdve támogatója a helyi művészeti életnek, az amatőr művészeti tevékenységeknek. Kezdeményezésére és segítségével jöhetett létre a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozata, valamint a KMO Előtér Galériája. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által hivatalos egészségnevelési programként ajánlott „Mondj nemet” komplex drog-prevenciós program egyedülálló a közművelődési intézmények körében is.

A KMO Művelődési Központ mára a hasznos szabadidő eltöltésének, az igényes kultúraközvetítésnek egyik megkerülhetetlen helye Dél-Pesten.

A KMO-t és intézményeit „békeidőben” több mint háromszázezer vendég látogatta évente.

Vezetése alatt a KMO Művelődési Központ és Könyvtár 2019-ben elnyerte az EMMI által adományozott „Minősített Közművelődési Intézmény” címet.

A szakmai közéletben is kiemelkedő munkát végez, több mint 20 éve tagja, 15 éve elnöke a főváros legnagyobb szakmai szervezetének, a Budapesti Népművelők egyesületének, több mint tíz éve pedig a Magyar Népművelők Egyesülete elnökségi tagjaként is dolgozik.

Lelkes, odaadó, fáradhatatlan, szabadidejét is a munkára fordító, folyamatos megújulásra törekvő, nagy munkabírású, szakmájat szerető, megbízható, a szakma egészéért felelősséget vállaló szakember.