1. A GYIK rövidítései

 

Tv. 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
Törvényjavaslat A T/10098. törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés 2020. május 19. napján fogadott el, kihirdetése 2020. május 28. napján történt meg a Magyar Közlöny 125. számában
Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Mt. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Korm. rendelet közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló” 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet.
Kultv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről