Kérdése, véleménye van a témában, írjon a fórum oldalra ITT!

 A rövidítések feloldása ITT.

—-

Kérdés: Az alapító okiratok módosítását a törvény szerint 2020. augusztus 31-ig kell elvégezni. Mivel a közalkalmazotti jogviszonyok csak 2020. október 31-vel szűnnek meg, nem fog gondot okozni a két eltérő dátum?

Válasz: A Tv. 3.§ (8) bekezdése szerint „A kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni. Az alapító okirat tartalmát tekintve „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”, illetve a „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” pontok érintettek. A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya ugyanakkor 2020. november 1. napjával alakul át munkaviszonnyá. A fentiek alapján a fenntartó önkormányzatoknak 2020. szeptember 1. napjáig szükséges alapító okiratot módosítani és ezen módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetni a MÁK területileg illetékes igazgatóságával, úgy, hogy a foglalkoztatottak jogállása pontból, illetve a vezető megbízási rendje pontból törlik a Kjt. rendelkezéseit, azonban a munkatársak jogviszonya csak 2020. november 1. napjával alakul át az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonnyá. A probléma megoldás az lehet, hogy az alapító okirat módosítása iránti MÁK kérelemben későbbi határidőt is meg kell jelölni a testület/képviselő-testület határozata alapján a módosítások hatályba lépésére. Ez a szakasz ezért került bele a mostani törvénybe, mert az Áht. szabályok szerint 15 napon belül módosítani kellene az okiratokat, ami most nyilván nem lehetséges, így ezt 60 napra megemelték.

—-

 Kérdés: Mit kell tenni az SzMSz-ekkel, az Alapító Okiratok módosítása után mennyi időt kapnak az intézmények az SzMSz módosítására? Egyáltalán kell ezzel foglalkozni?

Válasz: Erre vonatkozóan nincs külön előírás, de az alapító okirat módosításának elfogadása után lehetőség szerint fél évben belül vezesse át a vezető a változásokat az SzMSz-ben.