Kérdése, véleménye van a témában, írjon a fórum oldalra ITT!

 A rövidítések feloldása ITT.

—-

Határidő Feladat
Július 1-től új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, foglalkoztatás kizárólag munkaviszony keretében lehetséges.
Augusztus 1-ig Tájékoztatás, konzultáció:

·      A munkáltató írásban tájékoztatja a közalkalmazottat a jogviszony átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről.

·      A munkáltató konzultációt kezdeményez az intézményben működő reprezentatív szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal.

Augusztus 15-ig

 

Kiértesítés, ajánlattétel:

·      A munkáltató írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. (Az ajánlatban a munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként 2020. október 31-én jogosult lenne).

·      Az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül (szeptember 15-ig) írásban kell nyilatkoznia a közalkalmazottnak az ajánlat elfogadásáról.

·      Ha a közalkalmazott ha határidőn belül

·        nem nyilatkozik, vagy

·        nemlegesen nyilatkozik, vagy

·        a felek határidőn belül nem állapodnak meg a munkaszerződés tartalmáról

a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül megszűnik.

·      A jogviszony átalakulás nélküli megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás napjával (november 1.) írásban értesíteni kell.

·      Megszűnés esetén a közalkalmazott Kjt. szerinti végkielégítésre/távolléti díjra jogosult

Október 31-ig

 

Munkaszerződés:

·      Amennyiben a munkavállaló elfogadja az ajánlatot, a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést megköti a munkáltató és a munkavállaló.

·      A közalkalmazotti jogviszony november 1-jei hatállyal alakul át munkaviszonnyá.

·      A jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott szabadságot a munkáltató a Kjt. rendelkezései szerint pénzben megváltja

A tv. hatályba lépését követően, illetve a jogviszony átalakulását követően A törvény hatálybalépését (július 1.) követő 60 napon belül kell elvégezni a kulturális intézmények alapító okirataiban a törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét.

A létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell.

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti címadományozásban részesült közalkalmazott a november 1. után is jogosult a cím használatára (a Korm. rendelet november 1. napjával hatályát veszti)

A fennálló vezetői megbízásokat az átalakulás nem érinti.

A közalkalmazotti tanács üzemi tanácsként működik tovább.