Egyesületünk a népművelők, közművelődésben dolgozó kollégák, művelődésszervezők, a közösségi művelődés munkavállalóinak és mindenkinek, aki a feladatellátásban dolgozik legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete.

Egyesületünk 1979 óta működik. Képviseli a kultúrában, közművelődésben dolgozó szakmai munkatársakat, az intézmények, szervezetek, kollégák érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.

Évente megszervezi a Népművelők Országos Vándorgyűlését, amely a szakma legreprezentatívabb rendezvénye. Kitalálója és házigazdája a Kultúrházak éjjel-nappal országos akcióprogramnak. Átadja a szakma elismertségét jelentő díjakat: az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat kistelepülési, városi, megyei, fővárosi kerület kategóriában; az Egyesületi EMLÉKPLAKETT-et pedig népművelő kollégák részére.

„Legyen nemzeti érték a magyar közművelődés” országos projektjének célja, hogy minden települési kolléga legyen aktív értékfeltáró, értékőrző és főleg saját tevékenységüket terjesszék fel települési vagy megyei értéktárakba. Szervezetünk ezekre az adatokra alapozva fogja felterjeszteni a magyar közművelődést a Nemzeti Értéktárba 2021-ben.

Az összefogás érdekében és hogy még élőbb legyen a kommunikáció az egyesület-kollégák vagy a kollégák-kollégák között, hogy napi problémákra keressük a válaszokat közösen, egyesületünk működteti a forum.mane.hu oldalt, melyre folyamatosan várja a kérdéseket, de az aktualitásoknál szervezetünk is generál témákat.

A feladatok tervezésekor az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

  • pozitív szakmakép kialakítása,
  • folyamatos figyelem a fiatal és kistelepülési kollégákra,
  • a létrehozott szakmai műhelyek munkájának segítése, továbbfejlesztése,
  • nyitottság minden hatékony, jövedelmező együttműködésre,
  • projektszellemű tervezés,
  • gyors reagálás a változásokra,
  • folyamatos, kétoldalú kommunikáció minden lépésünkről a közösségi felületeken (honlap, Facebook, Instagram, YouTube).

Az egyesület működési költségeinek biztosításához a tagdíjak és a pályázati támogatások nyújtanak lehetőséget.