Az MNE a népművelők legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete.

Egyesületünk 1979 óta működik. Képviseli a közművelődésben dolgozó szakmai munkatársakat, az intézmények érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.

Évente megszervezi a Népművelők Országos Vándorgyűlését, amely a szakma legreprezentatívabb rendezvénye. Átadja a szakma elismertségét jelentő díjakat: az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat kistelepülési, városi, megyei, fővárosi kerület kategóriában; az Egyesületi EMLÉKPLAKETT-et pedig népművelő kollégák részére.

Rendszeresen működteti a Választmányt, amely az Elnökség tagjaiból és a megyei, területi szakmai szervezetek delegáltjaiból áll. Ezek a szakmai egyeztetések a folyamatos működés ellátása érdekében nélkülözhetetlenek és fontosak. Itt alakulnak ki azok a szakmapolitikai és stratégiai elképzelések, melyek a szakmai érdekképviselet ellátása szempontjából meghatározóak.

A feladatok tervezésekor az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

  • Pozitív szakmakép kialakítása
  • A létrehozott szakmai műhelyek munkájának segítése, továbbfejlesztése
  • Együttműködési fórum megteremtése, a szakmai érdekképviselet és érdekvédelem erősítése
  • Az intézményi működés differenciált feltételrendszerének szervezeti, személyi, tárgyi normatívájának kidolgozása

Az egyesület működési költségeinek biztosításához a tagdíjak és a pályázati támogatások nyújtanak lehetőséget.